Rzeczniczka SO Barbara Górszczyk poinformowała, że w poniedziałkowym zebraniu uczestniczyła większość sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia i Sądu Rejonowego w Myślenicach. Sędziowie każdego z tych sądów przyjmowali uchwały odrębnie.

Według Górszczyk, pierwsza z przyjętych uchwał dotyczy aktualnej sytuacji związanej z odwołaniem prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie i prezesów kilku sądów rejonowych. „Sędziowie obecni na zebraniu podjęli uchwałę, że wyrażają stanowczy sprzeciw wobec decyzji ministra sprawiedliwości o odwołaniu prezesa i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Sądów Rejonowych dla: Krakowa Podgórza, Krakowa Nowej Huty i w Myślenicach” - zaznaczyła rzeczniczka.

„Wskazaliśmy w treści tej uchwały, że decyzje o odwołaniu nie zawierały żadnego uzasadnienia, stąd łączenie decyzji o odwołaniu z zatrzymaniem dyrektorów sądów jest niezasadne” - dodała sędzia Górszczyk. W uchwale tej – zaznaczyła – zaapelowano także o to, aby sędziowie nie przyjmowali stanowisk, które zostały opuszczone przez sędziów odwołanych w trakcie trwania ich kadencji, a ci, którzy przyjęli te stanowiska, aby z nich zrezygnowali.

W zeszły poniedziałek resort sprawiedliwości poinformował o odwołaniu trzech prezesów sądów z Krakowa, w tym - sądu okręgowego. Odwołano też siedmiu zatrzymanych w poniedziałek dyrektorów sądów z okręgu krakowskiego. Decyzje mają związek m.in. z poniedziałkowymi zatrzymaniami przez CBA w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji w sądach.

W kolejnej uchwale – relacjonowała Górszczyk – sędziowie wyrazili swoje stanowisko w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Ich zdaniem obecnie dochodzi do destabilizacji wymiaru sprawiedliwości i ma to m.in. związek z aktualnie procedowanymi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. „Zwróciliśmy się z apelem, że przyjęcie tych projektów, w kształcie aktualnie procedowanym w parlamencie narusza standardy ochrony prawnej obywateli” - poinformowała.

„Podkreślamy, że te projekty naruszają standardy ochrony prawnej obywateli, albowiem zagrażają możliwości procesu niezawisłego, prowadzonego przez niezawisłego i bezstronnego sędziego” - powiedziała rzeczniczka SO. „Konkluzja tej uchwały jest taka, że apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie z parlamentu, a w razie uchwalenia, o zawetowanie niekonstytucyjnych projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS” - podkreśliła.

W ostatniej uchwale sędziowie zebrani w poniedziałek zwrócili się do wszystkich sędziów sądów powszechnych o rozważenie możliwości odczytywania przed rozprawami, po rozprawach, bądź upublicznienia w jakiejkolwiek formie oświadczenia, w którym informują, że „dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władz ustawodawczej i wykonawczej” oraz „proszą wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej o pomoc czy ochronę, ale w granicach obowiązującego prawa i zgodnie z porządkiem konstytucyjnym”.(PAP)

autor: Rafał Grzyb