7 grudnia w Komisji Weneckiej rozpoczynają się prace poprzedzające wydanie dzień później dwóch opinii na temat reform sądownictwa w Polsce. Opinie dotyczą ustaw: o ustroju sądów powszechnych i o prokuraturze oraz projektów ustaw dot. KRS i Sądu Najwyższego.

W czwartek, w przeddzień inauguracji sesji plenarnej organu doradczego Rady Europy, odbędzie się w Wenecji posiedzenie jego podkomisji do spraw sądownictwa.

Jak poinformowano w programie obrad opublikowanym na stronie Komisji Weneckiej (KW), podkomisja przedyskutuje projekt opinii na temat zgodności ze standardami Rady Europy dotyczącymi praworządności polskiej ustawy o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie w sierpniu, a także dwóch projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. O wydanie opinii poprosiło w październiku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Opinię Komisji Weneckiej, która ma zostać przyjęta w piątek w czasie obrad plenarnych, opracowano na podstawie uwag pięciu sprawozdawców KW.

Ponadto podkomisja w czasie czwartkowego posiedzenia omówi projekt opinii na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze. Ona również zostanie przyjęta i ogłoszona w piątek. Opinia ta powstała po październikowej wizycie delegacji KW w Polsce. O przygotowanie takiej opinii poprosił w maju Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W programie piątkowych obrad Komisji Weneckiej zapisano, że przed południem "dokona wymiany poglądów" z przedstawicielem Polski w związku z przyjęciem obu opinii.

PAP nie uzyskała w KW potwierdzenia, że na obrady w Wenecji przyjedzie reprezentant polskiego rządu. Polska nie przysłała swego przedstawiciela w październiku 2016 roku, gdy Komisja przyjęła drugą opinię na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Rząd polski zarzucił Komisji Weneckiej stronniczość i nierzetelność.

W połowie listopada PAP uzyskała informację od rzecznika Rady Europy Panosa Kakawiatosa, że Komisja Wenecka postanowiła przyjąć opinię na temat projektów ustaw o reformie sądownictwa w Polsce bez uprzedniej wizyty w Warszawie. Wcześniej taką wizytę w Polsce planowano na listopad.

Rzecznik Rady Europy wyjaśnił, że Zgromadzenie Parlamentarne poprosiło o jak najszybsze wydanie opinii na temat projektów ustaw.

"Komisja Wenecka zaproponowała władzom Polski jako datę wizyty 16-17 listopada, ale one wystąpiły z propozycją przełożenia wizyty na początek 2018 roku" - podkreślił Kakawiatos.

"Ponieważ jednak projekty ustaw mogą zostać przedłożone w parlamencie do głosowania w każdej chwili, Komisja Wenecka postanowiła pracować nad opinią i przygotować ją na grudniową sesję bez (składania) wizyty" - dodał rzecznik RE.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)