Z informacji CIS wynika, że drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zaplanowano na środę, 6 grudnia w godz. 15.15-17.15. Z kolei drugie czytanie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ma się odbyć tego samego dnia, w godz. 17.45-19.30.

W piątek Sejm opowiedział się za dalszymi pracami nad prezydenckim projektami: ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ich odrzucenia chciała PO, Nowoczesna oraz koło Unii Europejskich Demokratów.

Przygotowany przez prezydenta projekt dot. SN zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat; utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta.

Projekt nowelizacji o KRS zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów; w przypadku klinczu, każdy poseł głosowałby tylko na jednego kandydata. Dotychczas członków KRS-sędziów wybierały środowiska sędziowskie. Kwestia wyboru do Rady była w ostatnich tygodniach tematem rozmów prezydenta z PiS - mają się do tego odnosić poprawki tej partii. Wstępny kompromis ma zakładać, że gdyby w Sejmie nie było 3/5 głosów, wówczas - w drugim etapie - do wyboru członków KRS wystarczyłaby większość bezwzględna. Kluby opozycyjne mogłyby wskazać sześciu kandydatów do Rady, a większość parlamentarna - dziewięciu. (PAP)

autor: Anna Tustanowska