Przekazanie z budżetu do 1 mld zł dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych - przewiduje projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej na bieżący rok, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek wieczorem w Sejmie.

To już druga projektowana nowelizacja ustawy okołobudżetowej w tym roku - poprzednia towarzyszyła niedawnej nowelizacji tegorocznego budżetu.

Celem projektowanej nowelizacji, jak mówiła posłom wiceminister finansów Teresa Czerwińska, jest realizacja "istotnych zadań publicznych" jeszcze w tym roku.

Jak informowała Czerwińska, na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r., "Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł otrzymać z budżetu państwa dotację na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych – do 1 mld zł".

Ponadto minister finansów i rozwoju będzie mógł przekazać z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, do 200 mln zł do Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań w obszarze gospodarki morskiej.

Z kolei minister infrastruktury i budownictwa będzie mógł przekazać z budżetu państwa dodatkowe środki, ponad kwotę określoną w ustawie budżetowej na 2017 r., na Fundusz Termomodernizacji i Remontów – do wysokości 180 mln zł - informowała wiceminister finansów.

Z budżetu będzie także można przekazać do 100 mln zł, w formie dotacji celowej, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trafi ona na pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu lub gradobicia.

Dodatkowe pieniądze (do 79 mln zł) będą też mogły trafić na zakup nieruchomości dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego - mówiła Czerwińska.

"Z pełna aprobatą nasz klub odnosi się do przedstawionego projektu" - mówił w debacie w imieniu klubu PiS Lech Sprawka. "Dobrze, że rząd przeznacza te wszystkie kwoty na ważne cele społeczne" - dodał.

Krystyna Skowrońska (PO) zwracała uwagę, że już drugi raz w ciągu roku nowelizowana jest obowiązująca ustawa okołobudżetowa. Uznała jednak, że przekazanie 1 mld zł dla NFZ, m.in. na procedury wysokospecjalistyczne, "to dobry kierunek". Opowiedziała się za skierowaniem projektu do dalszych prac, zapowiadając zarazem poprawki, m.in. związane z problemem wynagrodzeń lekarzy rezydentów.

Za skierowaniem projektu do komisji opowiedziały się też Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) i Genowefa Tokarska (PSL).

"Czas najwyższy na przeznaczenie pieniędzy na służbę zdrowia" - mówiła Hennig-Kloska. "Dobrze, że chociaż w drugim rzucie znajdują się pieniądze dla pacjentów, po daniu ich do Torunia, dla Rydzyka oraz dla Kurskiego" - dodała. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz