Straszenie przez lidera PiS głębokimi zmianami w rządzie usunęło blokady na drodze Mateusza Morawieckiego. Minister finansów i rozwoju to pierwszy beneficjent rekonstrukcji rządu, choć ta się jeszcze nie odbyła. Do niedawna miał problemy z przeforsowaniem kilku ważnych projektów. Jednak w ciągu ostatnich tygodni blokady zniknęły.
Tak jest między innymi ze sztandarowym pomysłem Konstytucji biznesu, czyli pakietem ustaw regulujących działalność gospodarczą. Jutro ma się nim zająć Rada Ministrów. Jak wynika z naszych informacji, jeszcze na ostatniej prostej na komitecie stałym rządu były wobec niego zgłaszane uwagi. Wątpliwości zostały jednak rozwiane i projekt ma zostać przyjęty i wysłany do Sejmu. Od uroczystego ogłoszenia założeń projektu na Kongresie 590 w Rzeszowie minął aż rok.
Zielone światło dla Morawieckiego można wiązać z niedawnymi przeciekami o wymianie premiera. Jej powodem miał być bezwład i problemy z decyzyjnością.