Rafalska przedstawia w Sejmie inf. bieżącą w sprawie stanu wdrożenia ustawy o przywrócenia wieku emerytalnego. Wnioskował o to klub PiS.

"Nie spełniły się, na ten dzień, czarne scenariusze tych osób, które uważały, że przywrócenie wieku emerytalnego będzie oznaczało odpływ setek tysięcy pracowników z polskiego rynku pracy, z rynku, w którym mamy bardzo niskie bezrobocie, na którym zaczyna brakować rąk do pracy. Patrząc na strukturę wydanych decyzji widzimy, że znaczna część tych osób była poza rynkiem pracy" - mówiła Rafalska.

Zwróciła uwagę, że wydano już ok. 46,5 tys. decyzji ws. przyznania emerytury dla osób aktywnych zawodowo, co stanowi 28,6 proc. wszystkich wniosków. "37 tys. 283 decyzji wydano dla osób pobierających inne świadczenia z ZUS, a więc to osoby pobierające renty, osoby które nie podejmowały zatrudnienia lub podejmowały je w ograniczonym zakresie. To stanowi 22,8 proc. 27 tys. 433 decyzji wydano dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne. To jest 16,8 proc." - wyliczała minister.

Reklama

Podkreśliła, że najliczniejszą grupę, dla której wydano decyzje ws. świadczenia emerytalnego stanowiły osoby niepracujące. "51 tys. 882 decyzji wydano dla grupy tzw. pozostałych osób(...). Mogły one być zarejestrowane w urzędach pracy, ale bez prawa do zasiłku, czyli w zasadzie mówimy o grupie osób, która nie posiadała źródeł zarobkowych. Było to 31,8 proc." - dodała Rafalska.