Znaczenie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO jest fundamentalne, to tutaj będą wypracowywane podstawowe normy, zasady i sposoby działania kontrwywiadów krajów sojuszniczych NATO - mówił w czwartek szef MON Antoni Macierewicz podczas otwarcia CEK NATO w Krakowie.
Reklama

W uroczystości, oprócz szefa polskiego MON uczestniczyli także ministrowie obrony narodowej Słowacji - Peter Gajdos, Rumunii - Mihai-Viorel Fifor i Węgier - Istvan Simicsko oraz z-ca dowódcy w dowództwie ds. transformacji NATO admirał Manfred Nielson.

"Po dwóch latach przygotowań, po dwóch latach wysiłków Rady Północnoatlantyckiej, która zatwierdziła to Centrum, otwieramy" - mówił Macierewicz.

Według niego nie ma wątpliwości, iż znaczenie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO jest fundamentalne w sytuacji, w której tak wielką uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu i "znajdujemy się wobec tak wielkiego wyzwania, agresji rosyjskiej".

"To tutaj właśnie będą wypracowywane podstawowe normy, zasady i sposoby działania kontrwywiadów krajów sojuszniczych NATO po to, aby móc skutecznie przeciwstawić się penetracji ze strony naszego przeciwnika" - zauważył minister.

Reklama

"Penetracji, która dzisiaj obejmuje wszystkie dziedziny życia i dotyka nie tylko naszych armii, ale dotyka także infrastruktury krytycznej, dotyka naszego życia cywilnego, realizowana jest poprzez zarówno narzędzia cybernetyczne jak i klasyczną penetrację szpiegowską" - zaznaczył szef MON.

"Temu wszystkiemu przeciwstawiać się będą państwa NATO i służby kontrwywiadu NATO w oparciu o tutaj wypracowane normy, tutaj formułowaną doktrynę kontrwywiadowczą NATO" – dodał.

"Dlatego waga tego przedsięwzięcia i odpowiedzialność, która spada na funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy tu będą pracowali jest gigantyczna. Od nich zależeć będzie bezpieczeństwo naszych armii. Od nich zależeć będzie bezpieczeństwo naszych państw i naszych narodów" - podkreślił Macierewicz.

Według niego krakowskie centrum już rozpoczęło pierwsze prace – były to działania związane ze zbliżającym się przyszłorocznymi ćwiczeniami wojskowymi. Dodał, że 90 procent oficerów i funkcjonariuszy, którzy będą tam pracowali już jest na miejscu i realizuje swoje prace. Pierwszy treningowy kurs rozpocznie się za miesiąc.

Minister obrony narodowej Słowacji Peter Gajdos przypomniał, że podczas ostatniego spotkania na wiosnę tego roku pojawiło się wiele negatywnych informacji na temat przygotowań do uruchomienia krakowskiego centrum, które okazały się nieprawdą. „Dzisiejszy dzień jest rzeczywistością, Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO działa i funkcjonuje. Dzisiaj położyliśmy kolejny kamień, filar, dalszego eksperctwa NATO” - podkreślił.

Jak zaznaczył minister, centrum jest zdolne do ćwiczeń, szkoleń, ale też tworzenia ekspertyz związanych z działalnością kontrwywiadowczą. „To 24 centrum NATO, jestem dumny z powodu tej fachowej pracy, która została wykonana przez specjalistów z kontrwywiadu 10 krajów, które partycypują w tym przedsięwzięciu. Wynik ich pracy posłuży nie tylko NATO, ale też dwóm bratnim narodom Polaków i Słowaków” - mówił słowacki minister.

Szef węgierskiego MON Istvan Simicsko podkreślił, że krakowska placówka będzie gwarantowała bezpieczeństwo państwom w nim partycypującym, jak i całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu.

„My jako ministrowie obrony narodowej jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, nie tylko za identyfikację zagrożeń, ale również ich zwalczanie, między innymi temu będzie służyło to centrum” - ocenił. Poinformował, że Węgry oddelegowały już do Krakowa swojego oficera. „Mówimy w różnych językach, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mówimy tym samym językiem” - podkreślił Simicsko.

Szef resortu obrony Rumunii Mihai-Viorel Fifor poinformował, że wolą państw w nim uczestniczących jest, aby miejsce to stało się „eksperckim hubem dla NATO, jeśli chodzi o przestrzeń kontrwywiadowczą”.

„Od samego początku Rumunia wspierała tę ideę, a idea ta została zapoczątkowana przez Polskę i Słowację. „Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO będzie tą wartością dodaną do Sojuszu Północnoatlantyckiego i my jako jeden z sojuszników od razu do tego projektu dołączyliśmy, mamy tu już swoich przedstawicieli” - dodał rumuński minister.

Według niego krakowska placówka, podobnie jak podobne centrum w Rumunii będzie służyło „doświadczeniem, ekspertyzami, jak i będzie szkoliło naszych specjalistów i umożliwiało im wypełnianie swojej misji”.

Zastępca dowódcy w dowództwie ds. transformacji NATO admirał Manfred Nielson ocenił, że krakowskie centrum będzie odgrywać istotną rolę i wypełniać dotychczasową lukę. „Z punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego centrum będzie katalizatorem zdolności NATO” - ocenił.

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO zostało powołane we wrześniu 2015 r. z inicjatywy Polski i Słowacji, przy współudziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch. Głowna baza dydaktyczno-szkoleniowa oraz administracyjna CEK jest zlokalizowana w Krakowie, natomiast bazę treningową stanowi Ośrodek Szkolenia Poligonowego w miejscowości Lesti na Słowacji. CEK NATO w Krakowie jest jedynym centrum eksperckim w ramach NATO, które zajmuje się problematyką kontrwywiadowczą. Dowodzi nim płk Robert Bala.