"My proponujemy w tym projekcie, aby z budżetu MON była możliwość wspierania jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie modernizacji czy też budowy i remontów strzelnic różnego rodzaju, które są na terenach poszczególnych gmin czy powiatów. Jest to związane oczywiście z rozwijaniem sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży, ale również organizacji proobronnych" - powiedział Skurkiewicz.

"W tym samym projekcie wskazujemy, że jednostki samorządu terytorialnego mogłyby otrzymywać dotacje z MON na budowę, remont pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego" - dodał.

Skurkiewicz podkreślił, że taki projekt jest oczekiwany zarówno przez samorząd, jak i organizacje proobronne.

Poseł powiedział, że projekt nie zawiera założeń, co do konkretnych kwot finansowania przez MON. "Wskazujemy ministra obrony narodowej, który w drodze rozporządzenia wypracuje te mechanizmy wsparcia" - podkreślił Skurkiewicz.

"Czy to będzie do jakieś określonej wysokości, czy to będzie udział procentowy, to wszystko będzie zależało od ministra obrony narodowej" - dodał.

Poseł PiS ocenił, że obecnie wiele strzelnic niszczeje, a ze względu na obowiązujące przepisy, nie mogą być one użytkowane. "Chcemy, żeby tych strzelnic było jak najwięcej, być może uda nam się stworzyć taki mechanizm, dzięki któremu będziemy mogli powiedzieć, że w każdym powiecie mamy przynajmniej jedną strzelnicę" - powiedział.

Skurkiewicz dodał, że obecnie istnieje około 170 strzelnic, z wyjątkiem strzelnic wojskowych i pistoletowych. "To nie jest zbyt duża liczba, a wiemy, że tych oczekiwań organizacji, które chciałyby prowadzić zajęcia strzeleckie, jest całe mnóstwo" - zaznaczył. (PAP)

autor: Mateusz Roszak