Biały Dom rozszerzył do 8 listę państw, których obywatele będą objęci zakazem wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Nowe regulacje zastąpią tymczasowy zakaz wjazdu do USA dla obywateli muzułmańskich państw, którego ważność wygasła w niedzielę wieczorem.

Nowy zakaz podróżowania do Stanów Zjednoczonych obejmuje obywateli pięciu państw (Iranu, Libii, Somalii, Syrii i Jemenu) z siedmiu zamieszkiwanych przez muzułmańską większość, które znalazły się na pierwotnej liście krajów objętych zakazem wjazdu oraz dodatkowo Koreę Północną, Czad i Wenezuelę.

Pierwotne restrykcje zostały wprowadzone w styczniu br. przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na podstawie rozporządzenia wykonawczego, a następnie - z powodu chaosu, jaki spowodowały na amerykańskich lotniskach, oraz protestów organizacji broniących praw człowieka i władz stanowych - były zmodyfikowane rozporządzeniem z 16 marca.

W przypadku mieszkańców Wenezueli nowy zakaz ma ograniczony charakter - obejmuje tylko członków rządu prezydenta Nicolasa Maduro i członków ich najbliższej rodziny.

Nowe ograniczenia nie obejmują obywateli Sudanu, których dotyczyło styczniowe rozporządzenie antyimigracyjne.

"Jako prezydent mam obowiązek ochrony bezpieczeństwa i interesów Stanów Zjednoczonych oraz ich mieszkańców" - stwierdził prezydent Trump w uzasadnieniu wydanego w niedzielę rozporządzenia wykonawczego. "Nie możemy pozwolić na wjazd do naszego kraju tych, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować" - dodał na Twitterze w wiadomości opublikowanej wkrótce po ogłoszeniu rozporządzenia.

W przeciwieństwie do pierwotnego zakazu wjazdu, który został wprowadzony na 90 dni, nowe rozporządzenie jest bezterminowe i ma charakter warunkowy: lista państw, których obywatele są objęci zakazem wjazdu, może być rozszerzona bądź ograniczona w zależności od decyzji ministerstwa bezpieczeństwa narodowego po przeglądzie dokonywanym co 100 dni. Nowe restrykcje dla obywateli wymienionych w rozporządzeniu Trumpa ośmiu państw w pełni wejdą w życie 18 października; nie będą miały jednak zastosowania dla tych mieszkańców objętych zakazem państw, którzy otrzymali wizy przed wydaniem nowego rozporządzenia.

Biały Dom poinformował, że chociaż Irak nie spełnia wymaganych kryteriów pozwalających na zweryfikowanie przybyszów z tego kraju, kraj ten nie został objęty nowym zakazem "ze względu na bliską współpracę" z USA i walkę z Państwem Islamskim.

Pierwotne, wydane w styczniu i zmodyfikowane w marcu, rozporządzanie prezydenta Trumpa o zakazie wjazdu na teren USA obywateli siedmiu państw spotkało się z gwałtownymi protestami i było krytykowane jako "antymuzułmańskie", ponieważ obejmowało wyłącznie państwa zamieszkiwane przez większość muzułmańską. W rezultacie działań prawnych podjętych przez prokuratorów generalnych szeregów stanów, większość klauzul pierwotnego rozporządzenia antyemigracyjnego Trumpa zostało zablokowanych bądź zawieszonych przez sędziów federalnych sądów apelacyjnych jako niezgodne z konstytucją Stanów Zjednoczonych. Sąd Najwyższy zgodził się rozpatrzyć zasadność pierwotnego rozporządzenia podczas posiedzenia 10 października, jednak zdaniem ekspertów po wydaniu przez Trumpa nowego rozporządzenia, Sąd może teraz zrezygnować z tego zamiaru.