Wzmacnianie bezpieczeństwa państwa i kreowanie pozytywnego wizerunku Polski, kształtowanie wspólnoty obywatelskiej i tożsamości narodowej, to cztery obszary działań prezydenta - powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska w podsumowaniu dwóch lat prezydentury Andrzeja Dudy.

"Wszystkie działania pana prezydenta koncentrowały się na czterech obszarach. Na wzmacnianiu bezpieczeństwa i silnego państwa, również w rozumieniu gospodarczym; na kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju; na kształtowaniu wspólnoty obywatelskiej oraz na budowaniu tożsamości narodowej" - powiedziała Szymańska na konferencji prasowej.

Podkreśliła, że "wspólnota obywatelska to jest coś, co panu prezydentowi na sercu leży na pewno bardzo mocno". "Spotkania z obywatelami - w czasie prezydentury odbywało się ich bardzo wiele. 187 wizyt krajowych, dodatkowo 96 samodzielnych wizyt małżonki pana prezydenta. Pan prezydent odwiedził 52 powiaty" - wymieniała Szymańska. Dodała, że prezydent obecnie jest bardzo mocno zaangażowany m.in. w kampanię "Godny wybór", prowadzoną w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

W niedzielę minęły dwa lata prezydentury Andrzeja Dudy; swoją pięcioletnią kadencję rozpoczął 6 sierpnia 2015 r. od złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.

Wsparcie rodziny to działanie, które prezydent Andrzej Duda stawia bardzo wysoko; uważa on, że rodzina stanowi najwyższą wartość i musi otrzymywać wszechstronne wsparcie - powiedziała szefowa prezydenckiej kancelarii Halina Szymańska.

Szymańska podkreśliła, że prezydent zaangażował się w powstanie i wdrożenie ustawy ustanawiającej program "Rodzina 500 plus". "Pan prezydent podziękował pani premier i pani minister rodziny Elżbiecie Rafalskiej za zrealizowanie wielkiego zobowiązania, za które również czuł się odpowiedzialny" - powiedziała Szymańska.

Jak podkreśliła, inicjatywą prezydenta była nowelizacja ustawy dot. Programu 500 plus. Zmiany zmierzały do tego, aby fakt uzyskiwania świadczenia nie mógł być powodem obniżenia alimentów.

Szymańska dodała, że w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium dotyczące monitoringu i pierwszych skutków obowiązywania tego programu. "Wsparcie rodziny jest działaniem, które pan prezydent stawia bardzo wysoko. Uważa, że rodzina stanowi najwyższą wartość i musi otrzymywać wszechstronne wsparcie ze strony Rzeczpospolitej" - powiedziała Szymańska.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Przez dwa lata prezydentury Andrzej Duda podpisał ponad 450 ustaw, skierował do Sejmu siedem wniosków o ponowne rozpatrzenie ustawy, trzy razy wystąpił do TK o zbadania zgodności regulacji z konstytucją - podsumowała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska.

Nawiązała też do działającego przy Kancelarii Prezydenta Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej tzw. "Duda Pomocy". "Przez te dwa lata wpłynęło do niego ponad 33 tys. 670 pism i maili, a pracownicy "Duda Pomocy udzielili lub podjęli interwencje w ponad 15 tys. przypadków. Odbyli też ponad 3 700 rozmów telefoniczny i przyjęli ponad 4 tys. interesantów" - powiedziała.

Wśród najważniejszych inicjatyw prezydenta wymieniła ideę obywatelskiej debaty nad zmianami w konstytucji i wniosek o referendum w tej sprawie (ma się ono odbyć 11 listopada 2018 r. - PAP)

"Po raz pierwszy prezydent występuje z taką inicjatywą. Chce zapytać nasze dojrzałe społeczeństwo o sposób w jaki powinna być zmieniona konstytucja. Wyjaśniając powody tej decyzji pan prezydent tłumaczył, że gdy obecnie obowiązująca konstytucja była przyjmowana nie byliśmy w NATO, nie byliśmy w UE, nie określono jaki powinien być poziom wpływu prawa europejskiego na prawo polskie" - dodała.