Godność, honor i poczucie obowiązku wobec swojego kraju to są wartości, na które składa się etos powstania warszawskiego; chcemy go przekazać młodym - podkreślił podczas Apelu Pamięci w Warszawie weteran AK i powstaniec ppłk Zbigniew Galperyn ps. Antek.

"Jesteśmy pokoleniem przeszłości, ale mamy jeszcze obowiązek przekazania młodemu pokoleniu ideałów, wzorców zawartych w etosie powstania warszawskiego" - powiedział Galperyn, który jest wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich. Przemówienia weterana na pl. Krasińskich przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego słuchali przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Andrzej Duda, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy stolicy.

"Etos - nie mamy złudzeń, że dla wielu ludzi jest to słowo zbyt nadużywane lub mało zrozumiałe. Chcielibyśmy jednak, w miarę naszych sił i możliwości utwierdzać ich w przekonaniu, że nasz AK-owski etos to godność, honor, poczucie obowiązku wobec swojego kraju" - podkreślił Galperyn.

Weteran walk o niepodległość Polski dodał też, że "AK-owski etos to są wartości i patriotyczne postawy, których nikt nie kwestionuje". "Powstanie to była lekcja obywatelskości i najważniejsze przeżycia naszej młodości i pragniemy, żeby młodzi ludzie tę obywatelskość przejęli" - dodał kombatant.

W uroczystości na pl. Krasińskich, która jest częścią obchodów 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, wzięli udział m.in. weterani II wojny światowej, w tym powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz państwowych oraz mieszkańcy Warszawy.

Po Apelu Pamięci przy Pomniku Powstania Warszawskiego odbędzie się koncert pt. "Chłopcy z tamtych lat".