Wsparcie przedsiębiorczości i poprawa otoczenia prawnego firm – m.in. takimi osiągnięciami pochwali się wicepremier. Wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentuje dziś posłom efekty realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do 2020 r. Rząd działa według tego dokumentu od lutego ub.r. Dyskusja na ten temat odbędzie się na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki narodowej i rozwoju.
W podsumowaniu programu, do którego dotarł DGP, resort rozwoju informuje, że wiele inicjatyw i przedsięwzięć ujętych w SOR jest już w pełni wdrożonych, czego efektem są rosnące wskaźniki gospodarcze. Wśród osiągnięć Morawiecki ma wymienić m.in. poprawę otoczenia prawnego firm i wsparcie przedsiębiorczości, tworzenie zachęt dla inwestorów i uruchomienie dużych inwestycji (w tym przez Polski Fundusz Rozwoju).
„Wprowadzono ulgę inwestycyjną, podniesiono kwotę wolną w podatku PIT, zreformowano administrację skarbową, zaproponowano zmiany w rozliczeniu PIT, a także obniżono do 15 proc. CIT. Z obniżki tej skorzysta 400 tys. małych firm” – czytamy w przygotowanym dla posłów dokumencie.
Reklama
Jak twierdzi resort rozwoju, w końcowej fazie wdrażania jest pierwszy pakiet ponad 100 proprzedsiębiorczych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Większość przyjął już rząd. Pakiet ma wygenerować ok. 230 mln zł oszczędności rocznie dla przedsiębiorców, skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat i przyspieszyć rejestrację spółek (akcyjną będzie można utworzyć elektronicznie w ciągu doby).
Wicepremier wskaże przykłady spółek, w których sytuację udało się poprawić – to m.in. stabilizacja w kolejowej PolRegio (dawniej Przewozy Regionalne), poszerzenie oferty Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, zwiększenie innowacyjności zakładów H. Cegielski.

Reklama
Wśród priorytetów na obecny rok rząd pochwali się m.in. pobudzeniem inwestycji publicznych, wsparciem zagranicznej ekspansji polskich firm oraz programem budowy długoterminowych oszczędności Polaków. W tym celu m.in. rozpoczęto reformę polskiej dyplomacji ekonomicznej – chodzi o utworzenie nowych placówek za granicą poza strukturą ambasad. Poprawiono też obsługę inwestorów, co zdaniem Morawieckiego już przyniosło realne efekty m.in. w postaci inwestycji Nokia Solutions and Networks (700 miejsc pracy), Travel Labs (134 miejsca pracy) czy Zühlke (64 miejsca pracy). A powstać ma kolejne 3,5 tys. podobnych. „Inwestycje te utworzą nowe wysokopłatne miejsca pracy dla osób z wyższym wykształceniem w obszarach innowacji i centrach B+R, gwarantując współpracę z uczelniami wyższymi oraz przyczyniając się do transferu technologii” – informuje ministerstwo.
Z kolei rezultatem podjętych działań w zakresie specjalnych stref ekonomicznych mają być inwestycje wysokości 16 mld zł w perspektywie kilku kolejnych lat, co ma się przełożyć na 30 tys. nowych miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji inwestycji oraz powyżej 85 tys. w ich otoczeniu.
Wśród sukcesów, jakimi pochwali się wicepremier, jest też repolonizacja sektora finansowego, zwłaszcza bankowego. Z kolei w sferze społecznej zostaną wspomniane uruchomienie programu „Rodzina 500 plus” oraz przyjęcie Narodowego Programu Mieszkaniowego (w tym pakietu „Mieszkanie plus”). Wiele miejsca poświęcono innowacyjności, w tym wspieraniu start-upów czy rozwojowi geotermii.
Co ciekawe, w liczącym kilkadziesiąt stron podsumowaniu nie uwzględniono prawie w ogóle ochrony zdrowia. Wspomniano za to o programie wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz programie „Aktywny i zdrowy senior rolnik”, który ma być realizowany w formie pilotażu.