„Po uzyskaniu dostępu do złoża Ostrów, zasoby spółki wzrosną o ok. 186 mln ton. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola Bogdanka o ok. 33 mln ton. W sumie spółka zwiększy więc poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co - przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie - oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (obecnie jest to ok. 25 lat), czyli do ok. 2067 roku” – poinformowała spółka w komunikacie przesłanym w poniedziałek PAP.

„Zwiększenie bazy naszych zasobów operatywnych ma na celu zabezpieczenie rozwoju kopalni i stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea. To z kolei oznacza zapewnienie stabilności zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników, a także wsparcie Bogdanki dla rozwoju społeczności lokalnych i Lubelszczyzny w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat” – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Krzysztof Szlaga.

Spółka spodziewa się pozyskania koncesji wydobywczej na złoże Ostrów jeszcze w 2017 r.

Eksploatacja tego złoża "może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów" – głosi komunikat. Spółka poinformowała, że w perspektywie po 2025 roku w polu Ludwin, w którym znajduje się złoże Ostrów, planowane jest „udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej”. Łączne wstępnie szacowane nakłady związane z budową takiej infrastruktury wynoszą 1,2-1,3 mld zł.

Prezes Bogdanki w czerwcu mówił PAP, że w pierwszym etapie węgiel z pola Ostrów będzie udostępniony dzięki podziemnym połączeniom z obecnych wyrobisk kopalni Bogdanka. „Pod ziemią udostępnimy sobie bezpośrednio z dzisiejszego obszaru kilka ścian, z których chcemy skorzystać (...). Za kilka lat będziemy w stanie tam wejść i uruchomić pierwsze ściany z pola Ostrów" - zadeklarował Szlaga. Później, ok. 2030 r., planowana jest budowa szybu obsługującego pole Ostrów. "Pierwszy węgiel z instalacji szybowej pojawi się po 2030 r." - mówił prezes.

Złożenie wniosku o koncesję wydobywczą zostało poprzedzone przeprowadzeniem m.in. badań hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, realizowanych w ramach koncesji rozpoznawczej, udzielonej spółce w czerwcu 2014 r. Bogdanka sporządziła także raport odziaływania na środowisko i uzyskała stosowną decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o środowiskowych uwarunkowaniach „dla przedsięwzięcia Ostrów w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego Ludwin”. Jak zaznaczono w poniedziałkowym komunikacie spółki, „w kilkuletni proces przygotowywania wniosku koncesyjnego zaangażowanych było kilkudziesięciu pracowników Bogdanki”.

Bogdanka jest częścią grupy Enea, do której należy 66 proc. akcji kopalni. Ponad 10 proc. należy do TFI PZU, a pozostała część do mniejszych akcjonariuszy. Kopalnia wydobywa rocznie ponad 9 mln ton węgla z trzech pól wydobywczych.(PAP)