Na szkolenia medialne, na organizację rocznicy Chrztu Polski, na reklamy 500+… Blisko 4,5 mln złotych przekazały ministerstwa i podległe im jednostki na rzecz fundacji, szkoły i mediów powiązanych z ojcem Rydzykiem.

Ojciec Tadeusz Rydzyk przed kilkoma tygodniami narzekał, że mimo „dobrej zmiany” spółki Skarbu Państwa niechętnie reklamują się w Telewizji Trwam i Radiu Maryja. W rozmowie z członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prof. Janusz Kawecki -założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam- skarżył się, że toruńskie media dostają niewiele od spółek Skarbu Państwa.

Jednak jak wynika z odpowiedzi na interpelacje Mariusza Witczaka posła PO, który spytał wszystkie ministerstwa o to na jakie kwoty podpisały (one same oraz podległe im instytucje) umowy z fundacjami, mediami i instytucjami edukacyjnymi powiązanymi z ojcem Rydzykiem, kasa imperium redemptorysty została już całkiem szczodrze podratowana.

Odpowiedzenie na te pytania zajęło resortom sporo czasu, bo często ponad 30 dni, przewidziane na interpelacje. Wreszcie odpowiedziały już niemal wszystkie – na ma wciąż tylko odpowiedzi z MON.

Z podanych przez nie danych, wyłania się bardzo ciekawy obraz. Najwięcej umów instytucje państwowe podpisały z fundacją Lux Veritatis oraz Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Lux Veritatis to fundacja, która nie tylko jest nadawcą Telewizji Trwam, ale także realizuje prace geotermiczne w okolicach Torunia i jest współwłaścicielem marki komórkowej W rodzinie. Jest także właścicielem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej (WSKSiM), której prezesem zarządu jest ojciec Tadeusz Rydzyk.

Powiązane są z nią m.in.: Fundacja Servire Veritati - Instytut Edukacji Narodowej, założona w 1998 roku, również przez przez Rydzyka (prowadzi działalność wydawniczą i współpracuje z "Naszym Dziennikiem") oraz spółka Bonum, której szefem jest o. Jan Król bliski współpracownik o. Rydzyka.

Rekordowy kontrakt dla tych firm pochodzi z resortu sprawiedliwości. Ministerstwo kierowane przez Zbigniewa Ziobrę, za szkolenia „w zakresie wykorzystywania technik i narzędzi komunikacji społecznej dla pracowników jednostek wymiaru sprawiedliwości, w tym sędziów, prokuratorów, pracowników biur prasowych i rzeczników prasowych sądów/prokuratury”, które przeprowadzane są w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapłaciło już 400 tys. zł. A to dopiero początek opłat, bo cały kontrakt opiewać ma na 3 mln złotych.

Szczodre dla instytucji powiązanych z Rydzykiem okazało się też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Co ważne, większość z 961 tys. złotych przekierowanych do imperium Rydzyka, to po prostu środki w ramach realizacji działań wspierających uczelnie. Tak właśnie resort nauki przekazał 698 tys. zł w ramach dotacji podmiotowej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów, 49 tys. zł jako dotację na poprawę warunków nauki dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów. WSKSiM okazała się być także jedną z kilku uczelni w całym kraju, która uzyskała (i to jedną z najwyższych, bo 59 tys. zł) dotację na „Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców”.

Ale to nie wszystko, bo Ministerstwo Nauki zawarło też z Fundacją Lux Veritatis umowę o wartości ponad 118 tys. zł na produkcję i kilkukrotną emisję 3 odcinków audycji promujących program Społecznej Odpowiedzialności Nauki, a z Fundacją Servire Veritati na „działalność upowszechniającą naukę”, na którą przekazało kolejne 20 tys. złotych.

O ile wydatki resortu nauki w dużej części są powiązane po prostu z zadaniami tego ministerstwa, tak szczodrość innych jest bardziej zastanawiająca.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a szczególnie podległe mu Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, na rzecz Lux Veritatis podpisały w umowy o wartości ponad 752 tys zł. Niestety nie wiadomo czego dokładnie dotyczyły, bo na tę część pytań resort kierowany przez Krzysztofa Jurgiela już nie odpowiedział. A jak by było mało, to jeszcze podległe mu instytucje wykupiły w Naszym Dzienniku ogłoszenia i reklamy za ponad 92 tys. zł. Ostatnie miesiące były dla tego pisma bardzo udane reklamowo.

Resort sportu i turystyki za ogłoszenia w tej gazecie zapłacił 13 tysięcy złotych, a kolejne 17 tys. ma na rachunkach Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort kierowany przez ministra Witolda Waszczykowskiego okazał się mieć liczne interesy z instytucjami ojca Rydzyka. 200 tys. złotych zapłacił Fundacji Lex Veritatis, a 555 tys. zł uczelni w Toruniu. I znowu nie wiadomo na co dokładnie.

Szczodrze za ogłoszenia i czas reklamowy zapłaciło też Ministerstwo Rozwoju, podległy mu Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Łącznie dla Bonum, Lux Veritatis, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Naszego Dziennika przekazały 492 tys. złotych.


Spore wydatki miał też resort Jana Szyszki. Z ministerstwa Środowiska przekazano ponad 261 tys. Tradycyjnie najwięcej na szkołę w Toruniu (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspomógł ją dotacją o wysokości blisko 140 tys. zł).

Jak się okazuje media i fundacje ojca Rydzyka są łakomym kąskiem do zleceń działań promocyjnych i informacyjnych.

Lux Veritatis z resortem zdrowia podpisało dwie umowy na „promocję zdrowia i profilaktyki nowotworów”. Jedną o wartości 73 tys. zł i kolejną w tym samym temacie już wycenioną na 151 tys. zł.

Za promowanie w Telewizji Trwam kampanii społecznej „Wspieram pomoc”, realizowanej w ramach projektu „Rodzina polska wolna od przemocy” Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zapłaciło 188 tys. złotych, a kolejne 90 tys. przekazało Bonum za zakup czasu antenowego na emitowanie spotów o programie 500+.

Instytucje ojca Rydzyka zdobyły nawet kontrakty związane z organizacją 1050 rocznicy Chrztu Polski. 61 tys. zł trafiło od Narodowego Centrum Kultury w ramach umowy „List intencyjny w sprawie organizacji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski”. Pytaliśmy na czym konkretnie polegała ta umowa, ale NCK nam nie odpowiedziało. Łącznie, z instytucji podległych Ministerstwu Kultury do imperium ojca Rydzyka trafiło lub niedługo trafi, bo niektóre umowy są w trakcie realizacji ponad 272 tys złotych.

Ale nie cały rząd wspiera Rydzyka. Żadnych umów tego typu nie zawarły: bezpośrednio Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Cyfryzacji, MEN, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo Finansów i MSWiA.

Po apelu ojca Rydzyka o to, by szczodrzejsze okazały się także spółki skarbu państwa, nakłady od instytucji rządowych mogą okazać się jednak tylko kroplą w publicznym zasileniu toruńskiego redemptorysty.