Wojsko Polskie potrzebuje tej szkoły i polskich oficerów - powiedział w piątek podczas uroczystego zakończenie roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej w warszawskim Rembertowie szef MON Antoni Macierewicz.

Minister obrony narodowej podkreślił, że wojsko polskie potrzebuje ASW. "Będzie jej potrzebowało jeszcze bardziej" - dodał. Przypomniał, że rząd podjął decyzje o wzroście finansowania wojska oraz zwiększeniu liczby polskich żołnierzy do 200 tys. "To oczywiście wielkie wyzwanie. Ono się nie dokona w ciągu roku czy trzech. Ale ten pułap 200 tys. musimy ze względu na potrzeby obronne RP osiągnąć w ciągu kilu lat" - przekonywał.

"Pan, panie komendancie, państwo - tworzący kadrę oficerską, wykładowczą, naukową wyższej szkoły wojskowej - będziecie zobligowani do tego, żeby swoim wysiłkiem, swoją pracą dać wykształcenie nowym polskim oficerom tej armii nowej, tej armii, która powstaje" - mówił Macierewicz, zwracając się do kadry ASW. "Gdy mówię nowej, to nie chodzi tylko o liczbę, chodzi też o kształt tej armii - dodał.

Zaznaczył, że polskie wojsko potrzebuje polskich oficerów. "Akademia Obrony Narodowej była przede wszystko szkołą cywilną, i to dobrze. Nic w tym złego. Bardzo się cieszę, że ten cywilny element nadal pozostał. A w sposób oczywisty nie może być dominujący" - stwierdził Macierewicz.

"Rzecz w tym, że tak mało było szkolenia, tak mało było formowania polskich oficerów" - mówił. "Ta zmiana, która zaszła w tym roku, jeszcze nie jest satysfakcjonująca" - ocenił uzasadniając, że różne formy kształcenia wojskowego obejmują tylko połowę kształcących się w szkole oficerów. "Ten procent jest coraz lepszy, ale nadal dominuje otwarcie na studentów cywilnych, ale nie odpowiednie otwarcie na studentów wojskowych" - ocenił.

Powiedział, że kształcenie nowoczesnego polskiego oficera musi obejmować także jego wiedzę o historii wojska polskiego. Przypomniał, że pierwszy rok akademicki rozpoczął wykład o tej historii dyrektora Wojskowego Biura Historycznego Sławomira Cenckiewicza.

Macierewicz wraz z rektorem komendantem ASW gen. Ryszardem Parafianowiczem wręczyli dyplomy ukończenia studiów absolwentom studiów podyplomowych.

W pierwszym roku funkcjonowania ASW we wszystkich formach kształcenia wzięło udział 2375 żołnierzy. Studia I stopnia ukończyło 1393 cywilów, II stopnia - 1148, a studia podyplomowe 104 osoby. ASW zastąpiła Akademię Obrony Narodowej.