Zarząd województwa mazowieckiego uzyskał podczas wtorkowej sesji sejmiku absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r. Dochody województwa wyniosły 2,3 mld zł, co stanowi 97,29 proc. planu, ubiegły rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 55 mln zł - poinformował Urząd Marszałkowski

Za udzieleniem absolutorium głosowało 30 radnych, przeciw było 13, a 3 wstrzymało się od głosu.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik ocenił, że w 2016 r. udało się z sukcesem zamknąć poprzednią perspektywę finansową Unii Europejskiej.

"To uważam za największy sukces, bo były różne dyskusje, pytania, czy wykorzystamy wszystkie środki. Wykorzystaliśmy wszystkie środki, to jest wykorzystanie na poziomie 99 procent z przecinkiem. Oczywiście ostateczne rozliczenia ciągle trwają na poziomie Komisji Europejskiej" - powiedział Struzik.

Podkreślił, że udało się utrzymać bardzo duże tempo inwestycji w drogi, w modernizację taboru Kolei Mazowieckich. Sukcesem - jak ocenił - było też rosnące zainteresowanie portem lotniczym Modlin.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podaje, że dochody województwa w 2016 r. wyniosły 2,3 mld zł, co stanowi 97,29 proc. planu. Miniony rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 55 mln zł. Dochody z tytułu PIT wyniosły 285 mln zł. W 2016 r. wykonanie PIT było wyższe o 7,97 proc. w stosunku do wykonania w 2015 r.

Wykonanie w 2016 r. dochodów CIT było wyższe o 74,3 mln zł (wzrost o 5,37 proc.) w stosunku do 2015 r. i wyniosło – 1,45 mld zł.

Niższe było natomiast wykonanie dochodów o charakterze majątkowym - zaznaczył urząd. Niski poziom pozyskanych w ubiegłym roku dochodów z dotacji i płatności unijnych jest konsekwencją zakończenia poprzedniej perspektywy unijnej. W efekcie w 2016 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 395 mln zł.

Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2016 r. był dodatni, choć istotnie niższy wobec poprzedniego roku (55 mln zł wobec 175 mln zł w roku poprzednim). Zmniejszyła się kwota długu w związku ze spłacanymi systematycznie ratami zobowiązań kredytowych z 1,5 mld zł (31 grudnia 2015 r.) do 1,4 mld zł (31 grudnia 2016 r.).

Agencja ratingowa Fitch w maju tego roku potwierdziła rating województwa mazowieckiego na poziomie BBB+: Perspektywa Stabilna.

Urząd Marszałkowski wśród największych inwestycji zrealizowanych w 2016 r. z obszaru zdrowia wymienił m.in.: rozbudowę i przebudowę budynków na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (8 mln zł); modernizację Pawilonu IV a – utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (6,2 mln zł); zakup rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (5,4 mln zł).

W 2016 r. ponad 143 mln zł przeznaczonych zostało na inwestycje drogowe. Dzięki tym środkom udało się m.in. rozbudować lub przebudować 55 km dróg wojewódzkich, wyremontować ponad 110 km dróg wojewódzkich, a także wyremontować, wybudować obiekty mostowe, przepusty i wiadukty. Jedną z największych inwestycji prowadzonych na mazowieckich drogach jest budowa obwodnicy Lipska.

Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2016 r. wsparły także inwestycje w placówki kulturalne - zapewnia urząd. Do największych zrealizowanych projektów należały m.in.: zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu (2,7 mln zł) oraz budowa pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (2,3 mln zł). (PAP)