O postępach w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w działalności Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Michał Dziekański.

Jak podał, 12 osobom związanym ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową w Warszawie zarzucono wyrządzenie w mieniu Spółdzielni w latach 2012-2014 szkód majątkowych sięgających łącznie blisko 40 mln zł, a także narażenie Spółdzielni na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkód o wartości ok. 118,5 mln zł. Nieprawidłowości polegały m.in. na zbywaniu należących do spółdzielni nieruchomości bez zgody organu uprawnionego do jej wydawania albo na płaceniu za roboty wykonane nierzetelnie lub nieskończone.

Według Dziekańskiego, w maju tego roku prowadzący to śledztwo prokurator wydał wiele postanowień o zamianie i uzupełnieniu zarzutów wobec 10 osób i ogłosił je podejrzanym. Usłyszeli oni 64 nowe lub zmienione zarzuty związane przede wszystkim z karalną niegospodarnością i wyrządzeniem szkody majątkowej w mieniu ŚSM, a także przywłaszczeniem mienia znacznej wartości - wyliczono ją na 2 mln. zł. "W toku śledztwa podejrzanym zarzucono popełnienie łącznie 79 przestępstw na szkodę Spółdzielni" - podsumował rzecznik prokuratury. Za przestępstwa zarzucone podejrzanym grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Nowe lub zmienione zarzuty usłyszeli: czterej byli członkowie zarządu Spółdzielni, czyli Krystyna R. - 30 zarzutów, Agnieszka Ch. – 4 zarzuty, Jacek S. – 9 zarzutów, Władysław Ś. – 2 zarzuty; przewodniczący rady nadzorczej Wojciech M. (1 zarzut); pełnomocnik i członek rady nadzorczej adwokat Marcin M. (9 zarzutów, w tym 3 zarzuty za przywłaszczenie mienia znacznej wartości oraz 6 zarzutów za wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach); Rafał Ch. - mąż członka zarządu Spółdzielni (2 zarzuty); przedsiębiorca Andrzej K. (4 zarzuty); Teresa W., która wspólnie z Krystyną R. jest podejrzana o złożenie poświadczającego nieprawdę wniosku o wpisanie jej do KRS jako członka zarządu Spółdzielni; emerytowana notariusz Mirosława S. (2 zarzuty niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przy sporządzaniu aktów notarialnych).

"Wobec Krystyny R. i Marcina M. zastosowano dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju, a Marcina M. dodatkowo zawieszono w wykonywaniu zawodu adwokata. Wobec podejrzanych stosowane są zabezpieczenie majątkowe w postaci hipotek i zajęć rachunków bankowych na łączną kwotę 27 mln zł" - ujawniła prokuratura.

Rzecznik poinformował też, że z oskarżenia Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia toczy się proces czworga członków zarządu spółdzielni: Krystyny R., Jacka S., Agnieszki Ch. i Władysława Ś. Są oni oskarżeni o przestępstwo z Prawa Spółdzielczego - zaniechania poddania Spółdzielni w latach 2010-2013 obowiązkowej lustracji. (PAP)