W czerwcu grupa zwolenników rządu Beaty Szydło zwiększyła się do 42 proc. (wzrost o 3 punkty proc. w stosunku do maja) - wynika z sondażu CBOS. Zmalała liczba przeciwników gabinetu - o 4 pkt proc. do 30 proc. Obojętność wobec rządu zadeklarowało 26 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Na początku czerwca istotnie zwiększyła się grupa zwolenników rządu Beaty Szydło przy jednoczesnym spadku jego przeciwników, w efekcie notowanie rządu nigdy nie były tak dobre jak obecnie - podkreśla CBOS. "Przewaga liczebna grupy badanych popierających rząd nad grupą jego przeciwników jest największa od jego powstania" - podkreślono.

CBOS zaznaczył, że w czerwcu po raz kolejny poprawiło się też postrzeganie Beaty Szydło w roli premiera. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, wyraża obecnie 49 proc. respondentów (o 2 pkt proc. więcej niż w maju). Niezadowolonych z faktu, iż funkcję premiera pełni Szydło jest obecnie 36 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.). 14 proc. badanych nie potrafi określić swojego stosunku do jej osoby (spadek o 1 pkt proc. mdm).

"Także w odniesieniu do osoby premiera od czasu powstania obecnego rządu przewaga zwolenników nad przeciwnikami nigdy nie była tak duża jak obecnie" - zauważa ośrodek.

Na początku czerwca znacząco polepszyły się także oceny polityki gospodarczej obecnego rządu. 49 proc. badanych uważa, że stwarza ona szanse poprawy sytuacji gospodarczej (od maja wzrost o 4 pkt proc.). Przeciwnego zdania było 39 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc. mdm). Działań rządu w obszarze gospodarki nie potrafiło ocenić 12 proc. badanych.

Najwięcej zwolenników obecny rząd ma wśród respondentów, którzy w wyborach do Sejmu zagłosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość lub dwie pozostałe partie startujące w ostatnich wyborach pod tym szyldem (88 proc.).

"Na przeciwległym biegunie sytuują się osoby deklarujące zamiar głosowania na Platformę Obywatelską, spośród których zdecydowana większość określa się jako przeciwnicy rządu (72 proc.)" - podkreślono.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (325) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich

(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 czerwca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.