Rzeczniczka narodowości polskiej w parlamencie węgierskim Halina Csucs otrzymała w poniedziałek z rąk wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka Odznakę Honorową „Bene Merito” za działalność na rzecz wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

W uzasadnieniu przyznania odznaki minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podkreślił, że Csucs „od wielu lat działała na rzecz zacieśniania relacji polsko-węgierskich, przede wszystkim w dziedzinie kultury i społeczeństwa obywatelskiego, a ostatnio również w wymiarze parlamentarnym”.

Zaznaczył, że działalność Csucs jest bardzo wysoko oceniania zarówno przez stronę węgierską, jak i polską, a jej zaangażowanie przyczyniło się m.in. do odrestaurowania polskich kwater wojennych na Węgrzech.

Reklama

W uzasadnieniu podkreślono też, że odznaczona „w znacznym stopniu przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności i znaczenia polskiej mniejszości w społeczeństwie węgierskim, w tym także wśród elit politycznych Węgier”.

Podczas uroczystości wręczenia odznaki w ambasadzie Polski w Budapeszcie, w której uczestniczył także m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich odpowiedzialny za kontakty z Kościołami, narodowościami i społeczeństwem obywatelskim Miklos Soltesz, Csucs podkreśliła, że już wkrótce odbędzie się w bazylice św. Stefana w Budapeszcie koronacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

„Będąc w Wiedniu widziałam, że była taka koronacja, i gdy przyjechałam tutaj, zaraziłam tym marszałka (Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo) Kovera, przedstawiłam koncepcję tego, co bym chciała, a on odniósł się do tego bardzo pozytywnie, podobnie jak później w Polsce marszałek (Senatu Stanisław) Karczewski. Przejęli oni patronat nad tym” – powiedziała Csucs PAP.

Jak zaznaczyła, w dniu koronacji, czyli 30 czerwca, odbędzie się też polsko-węgierskie spotkanie młodzieży.

Csucs, która mieszka na Węgrzech od 1971 r., była wcześniej szefową Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech, a także przewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Rzeczniczką narodowości polskiej w parlamencie węgierskim jest od 2014 r. Została już odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Węgier oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.