Do zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w strefie konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy wezwał w środę Martin Sajdik, przedstawiciel OBWE w trójstronnej grupie kontaktowej ds. uregulowania konfliktu.

„Bezpieczeństwo powinno być priorytetem” – oświadczył Sajdik w środę w Mińsku po kolejnym spotkaniu grupy kontaktowej ds. pokojowego uregulowania konfliktu na Ukrainie. Jego słowa cytuje białoruska agencja BiełTA.

Jak powiedział, oznacza to przerwanie ognia, wycofanie ciężkiego sprzętu, rozbrojenie min. Sajdik wezwał wszystkich sygnatariuszy porozumień mińskich do przekazania misji monitoringowej OBWE map niezbędnych do rozminowania terenu.

Reklama

Dyplomata ocenił, że doszło do pewnych postępów w niektórych kwestiach – powstał projekt rekonstrukcji mostu pieszego w Stanicy Ługańskiej, a w obwodzie ługańskim wznowiono dostawy wody.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy, regularnie spotykająca się w białoruskiej stolicy, składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Dodatkowo w jej spotkaniach uczestniczą przedstawiciele separatystów kontrolujących niektóre powiaty obwodów donieckiego i ługańskiego.