Od kilku lat na rynku można zaobserwować dynamiczny rozwój sieci nośników reklamowych Digital Out Of Home. Ekrany w placówkach medycznych, siłowniach, dworcach, lotniskach oraz w wielu innych miejscach powoli zaczynają zdobywać uznanie reklamodawców i coraz częściej stają się elementem strategii marketingowych. Jednak czy udało się jednoznacznie zdefiniować powody dla których warto uwzględnić takie nośniki w mediaplanie, oprócz dużych zasięgów?
Wpływ reklamy w HealthTV na spontaniczną znajomość marki / Media

Ostatnimi czasy Admotion postanowiło przeprowadzić wnikliwe badanie, własnych nośników w placówkach medycznych – HealthTV. Za cel objęto uzyskanie dodatkowych metryk, które pomogłyby reklamodawcom zrozumieć specyfikę nośników reklamowych w przychodniach. Dotychczas jako charakterystykę tego medium reklamowego, podawano szeroki zasięg (ponad 2,8 miliona odbiorców miesięcznie) jak i docieranie do grup docelowych jak mamy z dziećmi, pracownicy korporacji o wysokiej sile nabywczej, osoby starsze czy studenci.

Populacją próby badania były osoby, które odwiedziły przychodnie, w których mieszczą się ekrany HealthTV. Aż 95,1% respondentów odpowiedziało, że widziało ekran w placówce. Ciekawym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest fakt, że zapamiętywalność treści rozłożyła się względem siebie po równo pomiędzy reklamy, treści promocyjne placówki medycznej oraz ramówkę HealthTV, kolejno 50%, 55,7% oraz 49,2%. Ponad połowa ankietowanych, a dokładnie 57% badanych spędziło w placówce więcej niż 20 minut, co pozwoliło na swobodne zapoznanie się z przynajmniej dwoma elementami ramówki. To potwierdzenie, że ekrany są zauważalne, a odbiorcy chętnie zapoznają się z nimi, było podstawą do szczegółowego przeanalizowania efektów kampanii reklamowych prowadzonych w HealthTV.

Reklamy na ekranach HealthTV / Media

Kolejny etap badania miał na celu określenia wpływu emisji spotu produktowego 30 sekundowego na znajomości marki Top of Mind oraz jego wpływu dotyczącego decyzji zakupy produktów tejże marki. Pytanie miało postać pytania otwartego, w którym respondenci zostali poproszeni o wskazanie nazw produktów służących do udrażniania nosa, wskazanie marki Top of Mind reklamowanego produktu wynosiła 29,6%. Wynik uzyskany od badanych osób jest bardzo zadawalający. W grupie 61% ankietowanych, którzy potwierdzili styczność z reklamą badanej marki na ekranach w placówce, ponad połowa wskazała ją w sposób spontaniczny.

Warto zauważyć, że aż 90,3% respondentów deklaruje, iż emitowane w HealthTV reklamy wzbudzają ich zaufanie, a aż 81% wskazało, że są one dla niego wiarygodne lub bardzo wiarygodne.

Szczegółowe wyniki badań dostępne do pobrania na www.admotion.pl/dooh.