O modernizacji liczącej 62 lata linii energetycznej Janów-Zgierz rozmawiali w piątek przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych z wicewojewodą łódzkim. Stan techniczny linii, zapewniającej dostawy prądu dla ponad miliona ludzi w aglomeracji łódzkiej, wymaga zdecydowanych działań.

Jak poinformowały w piątek Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) piątkowe rozmowy z wicewojewodą łódzkim Karolem Młynarczykiem, były pierwszymi z serii spotkań, w ramach których PSE będą prowadzić konsultacje poświęcone realizacji inwestycji.

Operator podkreślił, że modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz to tzw. inwestycja celu publicznego, która ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla ponad miliona mieszkańców aglomeracji łódzkiej. Prace mają się rozpocząć na początku 2018 roku, a zakończenie budowy zaplanowano na 2020 rok.

Na obecnym etapie przygotowywana jest niezbędna dokumentacja będąca podstawą do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy.

Reklama

"Stan techniczny (linii-PAP) eksploatowanej od 1955 r. wymaga zdecydowanych działań, które zagwarantują nieprzerwane zasilanie domów, przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa" - czytamy w komunikacie operatora.

Cytowany w komunikacie PSE wojewoda łódzki Zbigniew Rau powiedział, że "niezmiernie cieszy" go ta inwestycja. "Zdaję sobie sprawę, jak ważna jest to inicjatywa, w zakresie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców aglomeracji łódzkiej, szczególnie, że od budowy linii Janów-Zgierz minęły już 62 lata. Zostałem zapewniony, że modernizacja przyniesie wiele korzyści w postaci unowocześnienia, jak również zmniejszenia oddziaływania linii na pobliskie domostwa. Co ważne, linia będzie przebiegała po tej samej trasie, która istnieje obecnie. Popieram tę inicjatywę i liczę na podobne poparcie ze strony przedstawicieli gmin, przez które przebiega linia" - powiedział.

PSE zauważyły, że realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych - takich jak modernizacja linii energetycznych - jest "złożonym, długotrwałym i trudnym społecznie procesem".

"Dlatego już na etapie opracowywania koncepcji i założeń, specjaliści PSE rozpoczynają proces konsultacji z przedstawicielami gmin, przez które przebiega linia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu z Łodzi, Nowosolnej, Strykowa oraz Zgierza. W kolejnych etapach będą organizowane spotkania informacyjne także w poszczególnych sołectwach na trasie linii oraz z właścicielami gruntów" - zapewnił operator.

Zaznaczył, że transparentna polityka informacyjna jest dla niego priorytetem.

"Będziemy prowadzić dialog ze stroną społeczną przez cały okres przygotowania i prowadzenia inwestycji. Mamy nadzieję, że świadomość znaczenia tego przedsięwzięcia dla bezpieczeństwa energetycznego regionu pomoże w pozyskaniu społecznej akceptacji i wsparcia zainteresowanych stron dla realizacji inwestycji – powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor programu w PSE Centralnej Jednostce Inwestycyjnej Wojciech Matuszek.