Najwyższa stopa bezrobocia w kwietniu wystąpiła w powiatach szydłowieckim, braniewskim i bartoszyckim, natomiast najmniejsze bezrobocie odnotowano w powiatach kępińskim, wolsztyńskim i poznańskim – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W raporcie opublikowanym przez GUS poinformowano, że poziom bezrobocia w skali kraju osiągnął w kwietniu 7,7 proc.; w stosunku do wyników raportu z końca stycznia br. spadł o 0,9 proc.

Największe bezrobocie - 27,1 proc. - zarejestrowano w powiecie szydłowieckim (woj. mazowieckie). Także ta, powiatowa stopa bezrobocia, w ciągu ostatnich trzech miesięcy spadła - o 2,2 proc. Powiaty z kolejnym najwyższym poziomem bezrobocia wywodzą się z woj. warmińsko-mazurskiego. W powiecie braniewskim wskaźnik osób bez pracy utrzymuje się na tym samym poziomie - 23,5 proc. W powiecie bartoszyckim natomiast stopa bezrobocia spadła o 2,1 proc. w stosunku do stycznia i wynosi obecnie 22,3 proc.

Wysokie wskaźniki bezrobocia zarejestrowano również w powiatach: łobeskim (22,1 proc.), kętrzyńskim (21,6 proc.), radomskim (21,3 proc.), węgorzewskim (21,2 proc.), białogardzkim (21,1 proc.), przysuskim (20,3 proc.) oraz włocławskim (20,3 proc.).

Z danych GUS wynika, że najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach województwa wielkopolskiego - kępińskim, wolsztyńskim i poznańskim, gdzie jedynie 2,2 proc. osób w wieku produkcyjnym pozostawało bez pracy. Niskie bezrobocie odnotowano również w powiatach: wrocławskim (2,7 proc.), warszawskim zachodnim (3 proc.), nowotomyskim (3 proc.), bieruńsko-lędzińskim (3,1 proc.), grójeckim (3,1 proc.), śremskim (3,5 proc.) oraz pszczyńskim (3,7 proc.).

Wśród regionów na przeciwstawnych biegunach znajduje się woj. warmińsko-mazurskie - ze stopą bezrobocia 13,3 proc. - oraz wielkopolskie, gdzie bez pracy jest 4,6 proc. mieszkańców. (PAP)