Nie ma dobrych intencji w tej ustawie; ona jest zła, jedna poprawka tego w niczym nie poprawi - w ten sposób szef klubu PO Sławomir Neumann odniósł się do zapowiedzi wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła dot. wniesienia poprawki do projektu ustawy o KRS.

Warchoł powiedział PAP w sobotę, że w przyszłym tygodniu resort sprawiedliwości zgłosi do projektu ustawy o KRS poprawkę, zakładającą, że kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa będą mogły zgłaszać środowiska prawnicze. Według wiceszefa MS, poprawka wychodzi naprzeciw postulatom zarówno opozycji, jak i środowisk prawniczych. "To najlepszy gest otwartości z naszej strony" - powiedział.

O sprawę spytano na sobotniej konferencji prasowej szefa klubu PO Sławomira Neumanna.

"PiS udaje w ostatnim czasie, że gasi pewne pola sporu, ale ustawa o KRS (...) to jest kolejny etap walki PiS z niezależnym sądownictwem w Polsce, to jest ustawa, której zapisy - te które już ma - powodują uzależnienie w wielu przypadkach środowiska sędziowskiego od PiS" - powiedział polityk PO.

"Pan prezes (PiS, Jarosław) Kaczyński w ostatnich tygodniach próbuje zejść z różnych pól konfliktu udając, że ma dobre intencje. Nie ma dobrych intencji w tej ustawie, ona jest zła, jedna poprawka tego w niczym nie poprawi" - ocenił Neumann.

W sobotę w Katowicach 1,4 tys. sędziów, adwokatów i radców prawnych z całego kraju spotkało się w Katowicach na Kongresie Prawników Polskich, by dyskutować o reformie wymiaru sprawiedliwości i stanie praworządności w Polsce. Organizatorzy kongresu przekonują, że reforma sądownictwa jest konieczna, ale musi być przemyślana i konsultowana z praktykami.

W przyszłym tygodniu Sejm ma się zająć projektem noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych autorstwa posłów PiS, który zmienia m.in. model powoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych "w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk". W ciągu pół roku od tego czasu, minister mógłby odwołać każdego prezesa sądu w Polsce, bez podania przyczyn.

Niewykluczone, że także w przyszłym tygodniu sejmowa komisja sprawiedliwości będzie kontynuowała prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewidującym m.in. wygaszenie kadencji 15 obecnych sędziowskich członków Rady; ich następców wybrałby Sejm.

Projekty krytykuje opozycja - według której pomysły PiS to zamach na wymiar sprawiedliwości - oraz środowiska prawnicze. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wyraziło przed kilkoma dniami stanowczy sprzeciw wobec tych propozycji. Zdaniem sędziów prowadzą one do naruszenia zasad niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Sędziowie wezwali do debaty na temat reformy.