Sąd Najwyższy USA zajął się w środę wydatkowaniem pieniędzy podatników na organizacje religijne. Sprawa ta jest jedną z ważniejszych aktualnie rozpatrywanych przez SN. Widziana jest jako test wolności wyznania gwarantowanego przez konstytucję i możliwości jej ograniczania.

W rozpatrywanej sprawie kościół luterański pozwał stan Missouri, który odmówił przyznania mu funduszy stanowych na renowację należącego doń placu zabaw dla dzieci. Stan Missouri odmówił kościołowi, gdyż jego ustawodawstwo zabrania finansowania przez z pieniędzy publicznych jakichkolwiek organizacji kościelnych

Przepisy te idą dalej niż Pierwsza Poprawka do Konstytucji, która mówi jedynie o rozdziale kościoła od państwa.

Luterański Kościół Świętej Trójcy w miejscowości Columbus, w stanie Missouri, ubiegał się o dotacje z funduszu, który pomaga organizacjom non-profit kupić gumowe nawierzchnie na plac zabaw wykonane z recyklingowanych opon. Kościół ten prowadzi przedszkole i centrum opieki dla dziećmi.

Konserwatyści mający aktualnie większość w SN mogą być przychylni kościołowi.

Luterański kościół wspierany jest w tej sprawie przez konserwatywną, chrześcijańską grupę aktywistów z Sojuszu w Obronie Wolności (Alliance Defending Freedom), którzy uważają, że prawo Missouri jest niezgodne z konstytucją USA, która gwarantuje wolność swobodnego wyznawania religii i równą ochronę prawną.

Władze stanowe oświadczyły, że zakaz finansowania nie naruszył prawa kościoła do swobodnego wyznawania religii.

Wygrana Luterańskiego Kościoła Świętej Trójcy przed SN potencjalnie mogłaby pomóc organizacjom religijnym w walce o finansowanie ze środków stanowych na określone cele, takie jak bezpieczeństwo czy ochrona zdrowia.

Mogłaby także być pierwszym krokiem w stronę rozpoczęcia finansowania z pieniędzy podatników tak zwanych szkół religijnych, zamiast przeznaczania tych środków tylko do finansowania szkół publicznych. Jest to częścią programu „szkolny wybór”, który jest popierany przez ruchy konserwatywne.

Aktualnie trzy czwarte stanów ma podobne do Missouri przepisy zabraniające finansowania organizacji religijnych z pieniędzy podatników. Kościół luterański pozwał stan do sądu federalnego w 2012 roku. Sąd apelacyjny w St. Louis podtrzymał oddalenie pozwu w 2015 r. jednak kościół odwołał się do Sądu Najwyższego.