We Włoszech w dniach od 10 do 30 maja przywrócone zostaną czasowo kontrole na wszystkich granicach: lądowych, lotniczych i morskich. Decyzję podjęto w związku ze szczytem przywódców G7 na Sycylii.

Szczyt G7 odbędzie się w Taorminie 26 i 27 maja.

Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśliło, że przywrócenie kontroli granicznych jest krokiem stosowanym w przypadku analogicznych wydarzeń.

W nocie ambasady polskiej w Rzymie, która zamieściła tę ważną informację dla wszystkich turystów, podkreślono, że okresowe zawieszenie standardowego swobodnego przemieszczania się osób wewnątrz obszaru Schengen może mieć znaczący wpływ na czas przekraczania granic przy wjeździe do Włoch.