O godz. 7 w niedzielę w Legionowie rozpoczęło się głosowanie w referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania.

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum będą otwarte od godz. 7 do 21.

Mieszkańcy odpowiedzą tylko na jedno pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?”.

By referendum było ważne potrzebna jest przynajmniej 30-procentowa frekwencja, co oznacza, że musi wziąć w nim udział ok. 12 tys. mieszkańców Legionowa.

Reklama

Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Zabronione jest m.in. zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Referendum było inicjatywą radnych Legionowa, uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas sesji 8 lutego.