We wszystkich miejscach, które wymienił w liście prezydent Andrzej Duda, kandydaci na wojskowych attaché zostali wskazani i przechodzą obecnie weryfikację przez SKW - zapewnił szef MON Antoni Macierewicz w swej odpowiedzi na pismo zwierzchnika sił zbrojnych.

"We wszystkich wskazanych przez pana prezydenta miejscach kandydaci na attaché zostali już wskazani i przechodzą obecnie sprawdzenia dokonywane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego" - czytamy w liście Macierewicza, do którego dotarła PAP.

"Procedury te przeszli już wyznaczeni na attaché: gen. bryg. Cezary Wiśniewski skierowany do USA, ppłk Zdzisław Śliwa skierowany do Szwecji oraz ppłk Marek Warmiński skierowany do Bułgarii" - dodał szef MON.

Zapewnił jednocześnie, że w żadnym wymienionym przez prezydenta miejscu "nie nastąpiło zawieszenie działalności wojskowych placówek dyplomatycznych, a chwilowy brak wyznaczenia attaché spowodowany jest koniecznością dokonania wyboru żołnierzy, którzy w maksymalnie wysokim stopniu będą reprezentować polskie interesy".

W jednym z listów skierowanych w czwartek do ministra obrony prezydent Andrzej Duda napisał, że oczekuje "niezwłocznego podjęcia stosownych działań" w związku z brakiem obsady ataszatów wojskowych w ważnych państwach sojuszniczych, m.in. w USA i Wielkiej Brytanii.