"Powołanie składu Grupy po stronie polskiej traktujemy jako wyraz chęci utrzymywania również innych niż polityczne kanałów komunikacji ze stroną rosyjską" - podkreślono w lutowym komunikacie MSZ, w którym poinformowano o powołaniu Filipowicza na współprzewodniczącego Grupy po stronie polskiej.

Jak zaznaczono wtedy, członkowie Grupy dobierani są z uwzględnieniem najwyższych kompetencji zawodowych związanych z zagadnieniami wschodnimi.

"Strona polska jest zainteresowana odnowieniem prac Grupy i nawiązaniem ścisłej współpracy z jej rosyjską częścią. Jedynie wspólnie będziemy w stanie przyczynić się do realnego wykorzystania potencjału, jaki stwarza taka forma kontaktu" - podkreślono.

Reklama

Dr hab. Mirosław Filipowicz jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii KUL. Od 2013 jest dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Polsko-Rosyjskiej Polskiej Akademii Nauk.

Powołana w styczniu 2002 roku Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych jest zespołem polskich i rosyjskich ekspertów i naukowców wyznaczonych przez oba państwa do omawiania najtrudniejszych kwestii w relacjach polsko-rosyjskich, które wynikają z zaszłości historycznych. Grupa ma charakter doradczy wobec rządów Polski i Rosji.

W ostatnich latach Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych nie zbierała się. W grudniu 2015 roku z przewodniczenia Grupie zrezygnował prof. Adam Rotfeld, który był współprzewodniczącym ze strony polskiej od 2008 r.

Efektem prac Grupy ds. Trudnych jest m.in. publikacja "Białe plamy, czarne plamy", która jest próbą wspólnego spojrzenia na polsko-rosyjską historię XX w., w tym również czas II wojny światowej.(PAP)