Antyochrona – tak można podsumować opinie na temat projektu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, które spłynęły w ramach konsultacji.
„Z przykrością muszę zauważyć, że analizowany projekt nie ustanawia żadnych gwarancji dostępu do procedury rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej dla osób, które deklarują zamiar złożenia takiego wniosku podczas odprawy na przejściu granicznym. Stworzenie takich właśnie gwarancji uważam natomiast za konieczne, choćby z perspektywy sytuacji panującej na wschodniej granicy Polski” – wskazuje rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
Jego opinia rozprawia się z każdą propozycją zmian autorstwa MSWiA. Projekt nowelizacji ustawy przedstawiono do konsultacji rządowych i społecznych miesiąc temu; termin składania opinii minął 14 lutego. Do tej pory ich nie upubliczniono. DGP dotarł do kilku z nich, a te nie pozostawiają suchej nitki na nowelizacji promowanej przez resort Mariusza Błaszczaka i Urząd ds. Cudzoziemców (UdsC). Choć zmiana prawa jest potrzebna, to propozycje MSWiA budzą kontrowersje. Minister Błaszczak nie ukrywa, że nowelizacja ma na celu „przyspieszenie deportacji tych, którzy nielegalnie próbują wtargnąć do Polski”. Takie ujęcie sprawy budzi opory.