Unia Europejska zaostrzyła w poniedziałek sankcje wobec Korei Północnej, wprowadzając m.in. zakaz eksportu do tego kraju nowych statków i śmigłowców oraz ograniczenia w handlu surowcami.

Jak poinformowała rada UE, podjęte w poniedziałek decyzje wprowadzają do unijnego prawa dodatkowe restrykcje nałożone na Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną przez Radę Bezpieczeństwa w rezolucji z 30 listopada 2016 r.

Chodzi o ograniczenia w handlu węglem, żelazem i rudą żelaza pochodzącymi z Korei Północnej oraz o zakaz importu z tego państwa miedzi, niklu, srebra, cynku. Sankcje obejmują również zakaz eksportu do Korei Północnej nowych śmigłowców i statków. Przewidują także zaostrzenie istniejących ograniczeń w sektorze transportowym i finansowym; na przykład północnokoreańscy dyplomaci i misje dyplomatyczne mogą mieć tylko jedno konto bankowe w UE, a Korea Północna tylko w ograniczonym zakresie może korzystać z nieruchomości znajdujących się w UE - wyjaśniono w komunikacie Rady UE.

Zgodnie z nowymi regulacjami państwa unijne powinny podjąć dalsze działania uniemożliwiające obywatelom Korei Północnej odbywanie specjalistycznego kształcenia lub szkolenia w dyscyplinach, które mogłyby zostać wykorzystane do realizacji północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej lub rakietowych pocisków balistycznych; powinny również zawiesić współpracę naukową i techniczną – z wyjątkiem wymian medycznych – z udziałem osób lub grup oficjalnie finansowanych przez KRLD lub reprezentujących to państwo.

Unijne sankcje wobec Korei Północnej wprowadzono 22 grudnia 2006 r. Są one zgodne z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zostały przyjęte po północnokoreańskich próbach z użyciem broni jądrowej i rakietowych pocisków balistycznych, a także obejmują dodatkowe sankcje wprowadzone przez samą UE. Restrykcje te wymierzone są w północnokoreańskie programy dotyczące broni jądrowej, innych rodzajów broni masowego rażenia i pocisków balistycznych. Obejmują zakaz eksportu i importu broni, towarów, usług i technologii, które mogłyby pomóc w realizacji tych programów.