Wzrosła liczba Rosjan deklarujących pozytywne uczucia do Józefa Stalina - szacunek, sympatię, a nawet zachwyt; takie postawy są dziś częstsze niż były w ciągu poprzednich 16 lat - wynika z sondażu Centrum Lewady, niezależnego ośrodka badań opinii społecznej.

Badanie na temat stosunku Rosjan do przywódców w XX i XXI wieku wykazało, że najlepiej odnoszą się do obecnego prezydenta Władimira Putina oraz Leonida Breżniewa, lidera partii komunistycznej w latach 1966-82. Najgorzej oceniają zaś twórcę pieriestrojki Michaiła Gorbaczowa i pierwszego prezydenta pokomunistycznej Rosji Borysa Jelcyna.

Stalin pod względem pozytywnych ocen znajduje się już na trzecim miejscu. Z szacunkiem odnosi się do niego 32 proc., z sympatią - 10 proc. , a z zachwytem - 4 procent. W żadnym z poprzednich badań od 2001 roku, prowadzonych co kilka lat, sympatii i szacunku wobec Stalina nie deklarowano tak często.

Wicedyrektor Centrum Lewady Aleksiej Grażdankin uważa, że wzrost akceptacji dla Stalina związany jest z tym, iż Rosjanom kojarzy się on z "porządkiem w kraju". "Im ostrzejsza jest sytuacja w kraju, im trudniejsze są wyzwania stojące przed państwem, tym mocniej w masowej świadomości pojawia się zapotrzebowanie na osoby zajmujące twarde stanowisko" - powiedział socjolog gazecie "RBK".

Grażdankin zwrócił uwagę, że nastroje te słabną "w czasach liberalnych". Obecnie jednak Rosja znajduje się w konflikcie z Zachodem, nastąpiła nowa fala zimnej wojny, "stąd też widać wzrost sympatii dla postaci tego rodzaju" - mówi wiceszef Centrum Lewady.

Z badania wynika, że w zeszłej dekadzie odsetek deklarujących szacunek dla Stalina także był wysoki - w 2001 roku było to 27 proc. Rosjan. Niemniej Stalin znacznie częściej budził strach oraz nienawiść (odpowiednio 16 proc. i 9 proc. w 2001 roku). W późniejszych latach uczucia strachu oraz nienawiści czy niechęci wobec Stalina deklarowało stopniowo coraz mniej Rosjan.

Sondaż przeprowadzono w dniach 20-23 stycznia br.