Biuro Ochrony Rządu ma uzyskać prawo do czynności operacyjno-rozpoznawczych, aby lepiej rozpoznawać zagrożenia i skuteczniej działać - mówi wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, który zapowiada zmiany w BOR.

"Od roku trwa naprawa, trwa sprzątanie po tym, co zastaliśmy w tej ważnej instytucji, która była bardzo zdewastowana" - powiedział Zieliński (który nadzoruje BOR) na sobotniej konferencji prasowej w MSWiA.

"Chcemy wyposażyć BOR w nowe kompetencje, m.in. związane ze zdobywaniem w sposób właściwy innym służbom informacji, ich analizowaniem oraz wykorzystywaniem; myślę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych" - oświadczył wiceminister. "Dziś BOR nie posiada uprawnień do takich działań, a są bardzo potrzebne po to, żeby dokonywać lepszego rozpoznania zagrożeń i lepiej przygotowywać plany działań ochronnych, metody ochronne i skuteczniej działać" - dodał.

Zieliński zapowiedział też "nowy etos" służby, nawiązywanie BOR do tradycji niepodległościowej AK. Miałaby się też zmienić nazwa BOR. "Będzie się to może nazywało Narodową Służbą Ochrony, ale nad nazwą będziemy jeszcze dyskutować" - zapowiedział Zieliński. Dodał, że szef BOR ma się stać takim samym organem, jak szef policji czy Państwowej Straży Pożarnej. "Dziś tak nie jest; dziś decyzje, któremu takiemu organowi przysługują, podpisuje na jego wniosek minister spraw wewnętrznych" - powiedział.

Mają też być zmniejszone zadania BOR za granicą, a rozszerzone - w kraju. W tym kontekście Zieliński wymienił ochronę przez BOR obiektów służących konstytucyjnym organom państwa, które - jego zdaniem - nie powinny być chronione przez prywatne firmy ochroniarskie.

Według Zielińskiego, w tym roku do Biura ma być przyjętych co najmniej 300 nowych funkcjonariuszy.

"Ten nowy kształt po wprowadzeniu przygotowywanej ustawy o BOR na pewno przyniesie duże usprawnienia w wielu aspektach, ale to nie oznacza, że automatycznie jakiekolwiek zmiany prawno-organizacyjne wyeliminują wszystkie zagrożenia" - oświadczył Zieliński. "Świat nie idealny, niestety" - dodał.

Zieliński: projekt dot. zmian w BOR jest gotowy w wersji roboczej

Projekt dot. zmian w BOR jest gotowy w wersji roboczej; myślę, że w ciągu miesiąca będzie można myśleć o przekazaniu go do uzgodnień wewnątrzresortowych, a może i zewnętrznych - zapowiedział w sobotę wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

"Jeżeli chodzi o terminy, jest ten projekt w wersji, można powiedzieć, roboczej już gotowy. Ja nadzoruję przygotowania związane z jego kształtem ostatecznym. Parę rzeczy trzeba jeszcze uzgodnić" - powiedział Zieliński.

"Myślę, że jest najważniejsza rzecz, o której wspomniałem, prezentując koncepcję tego nowego kształtu BOR, czy tej służby, która będzie się już inaczej nazywała - chodzi o zadania za granicą. Musimy je dobrze zdefiniować i w porozumieniu z innymi resortami - z MSZ, z MON, ale w ogóle w ramach całego rządu - dobrze pouzgadniać. Bo jeśli Biuro Ochrony Rządu miałoby tam mniej zadań - takie są wnioski na tym etapie - to inne służby muszą je przejąć. I właśnie tu jest kwestia do uzgodnienia" - dodał.

Według Zielińskiego od tempa tych uzgodnień będzie zależało to, kiedy ostatecznie projekt będzie gotowy.

Wiceminister podkreślił, że "jest też sprawa wielkości nowej służby". "Z szacunków, jakie przeprowadziliśmy, wynika, że ona powinna być mniej więcej dwukrotnie większa" - powiedział Zieliński. Zaznaczył, że w tej sprawie potrzeba uzgodnień z resortem finansów.

"Myślę, że ministerstwo (MSWiA) ze swojej strony będzie gotowe w ciągu do miesiąca, jeśli chodzi o to, co do nas należy, (...) moglibyśmy, jak sądzę, po takim okresie myśleć o tym, by wystąpić z naszym projektem do uzgodnień, przynajmniej tych oficjalnych wewnątrzresortowych, a może już i zewnętrznych" - zapowiedział Zieliński.