„Te liczne plakaty, które mamy w zbiorach, odkrywamy dziś na nowo. Im są one starsze, tym bardziej je doceniamy” - powiedziała kurator wystawy „Architektura i widoki Lublina na plakatach” Anna Syta.

Ekspozycja, na której zgromadzone są plakaty różnych autorów, pokazuje różne sposoby postrzegania i techniki prezentowania zabytkowych budowli Lublina – m.in. Bramy Krakowskiej, Zamku Lubelskiego, zabudowy Wzgórza Zamkowego, zabytkowych kościołów – na przestrzeni od początku XX wieku po czasy współczesne.

Najstarszy plakat, autorstwa Konstantego Kietlicza-Rayskiego pochodzi z 1908 r. i dotyczy Wystawy Higienicznej, która miała wtedy miejsce w Lublinie. Napis na plakacie jest w języku polskim i rosyjskim (wtedy Lublin był pod zaborem rosyjskim). Plakat utrzymany w secesyjnej stylistyce przedstawia boginię Higieję (od niej pochodzi nazwa higieny) na tle lubelskiego Zamku.

Reklama

Na wystawie zaprezentowano też ręcznie wykonane projekty barwnych plakatów z 1935 r., przedstawiające wiele zabytków miasta, autorstwa Witolda Chomicza i Juliusza Kurzątkowskiego. Przygotowane one zostały na ogłoszony przez ówczesny Zarząd Miejski w Lublinie konkurs na afisz propagandowo-turystyczny promujący Lublin. Regulamin konkursu nakazywał, aby plakat zawierał „jeden lub kilka zabytków architektonicznych m. Lublina”. Na konkurs wpłynęło wówczas 31 prac, na których przeważała sylwetka Bramy Krakowskiej.

Wiele plakatów na wystawie dotyczy organizowanych od 1939 r. Dni Lublina, czy wystaw sztuki. „Na szczególną uwagę zasługuje tu plakat Zofii Kopel-Schulz z 1967 r. W bardzo syntetycznej formie wiele mówi - dwa kolory, kilka form, a znaczeń bardzo dużo. Ten sam motyw można tu odczytywać jako Bramę Krakowską, jako krynelaż (zwieńczenie murów) Zamku, jako koronę królewską” – zaznaczyła Syta.

Na ekspozycji są też różnorodne plakaty współczesne, m.in. powstałe na konkurs organizowany podczas Biennale Plakatu Studenckiego w Lublinie. „Niektóre z nich oprócz budowli zabytkowych zawierają elementy współczesności, np. lotnisko, budynki uniwersyteckie, symbol roweru miejskiego, trolejbusy” – zaznaczyła Syta.

Według organizatorów wystawy zainteresowanie charakterystycznymi dla miasta miejscami wiąże się z rozwojem turystyki i mody na podróżowanie w XIX w., co ułatwiło m.in. otworzenie linii kolejowej w Lublinie w 1877 r. Widoki lubelskiej Bramy Krakowskiej, Wzgórza Zamkowego czy ulic lub placów miasta były głównym tematem XIX-wiecznych pocztówek i plakatów turystycznych dwudziestolecia międzywojennego. Te same motywy były powtarzane na innych plakatach, które ukazywały najciekawsze i często tylko najbardziej zadbane fragmenty Lublina.

Wystawę „Architektura i widoki Lublina na plakatach” zorganizowano z okazji przypadającej w tym roku 700. rocznicy lokacji Lublina, której w 1317 r., na prawie magdeburskim, dokonał książę Władysław Łokietek.

Ekspozycję można oglądać do 26 lutego. Wstęp na wystawę jest wolny; 15 i 26 lutego po wystawie będzie zwiedzających oprowadzała jej kuratorka. (PAP)