Jak podał UOKiK nowe regulacje weszły w życie w środę. "W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów" - informuje UOKiK. Zainteresowani mogą dzwonić, pisać lub odwiedzić osobiście punkt kontaktowy. Tel: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl., Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.

Urząd antymonopolowy poinformował ponadto, że we wtorek na stronie internetowej UOKiK uruchomiono rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów. Będą do niego wpisywane podmioty, które będą miały prawo do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmioty takie, jak zaznacza urząd, muszą działać według określonych zasad i spełniać określone wymagania. Będą też monitorowane przez prezesa UOKiK. Ponadto dane zawarte w rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane będą do Komisji Europejskiej. Wnioski o wpis do rejestru można składać od 10 stycznia 2017 r.

Urząd apeluje do konsumentów, by korzystali z metod pozasądowego rozwiązywania sporu, jeżeli sprzedawca odrzucił ich reklamację. "Sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu dostarczenia wszystkich informacji podmiotowi, który się nią zajmuje" - napisano.

Reklama

"Postępowanie powinno być bezpłatne. Jednak podmiot, który będzie rozwiązywał spór, może wprowadzić odpłatność, ale w nieznacznej wysokości" - zastrzega UOKiK.

UOKiK zwraca się ponadto do przedsiębiorców, którzy zgadzają się na pozasądowe rozwiązywanie sporów lub zobowiązanych do tego przez prawo (jak w przypadku banków), by informowali o tym na swojej stronie internetowej i we wzorcach umów, które zawierają z konsumentami. Chodzi o podanie nazwy podmiotu, do którego może się zwrócić konsument, by rozwiązać spór oraz wskazanie np. adres jego strony internetowej.

Urząd przypomina, że w przypadku odrzucenia reklamacji, zawsze trzeba poinformować konsumenta o tym, czy przedsiębiorca zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. (PAP)