Sejmowa komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała w piątek kandydaturę Agnieszki Kaczmarskiej na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu. Kaczmarska od października jest p.o. szefa sejmowej kancelarii.

Kandydaturę Kaczmarskiej poparło 7 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Kaczmarska zadeklarowała podczas posiedzenia komisji, że chce poprawić warunki pracy parlamentarzystów i działać na rzecz tego, aby Kancelaria Sejmu była bardziej przyjazna dla posłów.

Reklama

W lutym 2016 r. Kaczmarska została zastępcą szefa Kancelarii Sejmu. Od października pełni funkcje p.o. szefa Kancelarii Sejmu. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość; była też radną PiS w Warszawie dzielnicy Targówek.

Na początku października odwołany został poprzedni szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla. Pełnienie obowiązków przejęła wówczas Kaczmarska, a ją na stanowisku zastępcy szefa Kancelarii Sejmu zastąpił dyrektor sekretariatu posiedzeń Sejmu Dariusz Salamończyk. Z kolei funkcję drugiego z zastępców pełni Adam Podgórski.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, marszałek izby powołuje i odwołuje szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych.