Prawdziwa demokracja nie może się ograniczyć do samego głosowania; by wybory były wolne, nieskrępowane i uczciwe, podstawowe prawa obywatelskie i polityczne muszą być zapewnione - powiedziała w piątek wiceszefowa MSZ Joanna Wronecka, podczas drugiego dnia Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji.

Głównymi tematami tej organizowanej przez MSZ po raz piąty konferencji są w tym roku rola społeczeństwa obywatelskiego w systemie demokratycznym oraz rozliczanie przeszłości jako element budowy i umacniania systemu demokratycznego. W piątek uczestnicy konferencji debatowali w szczególności o edukacji demokratycznej oraz o udziale obywateli w kontroli wyborów i zwalczaniu korupcji.

Reklama

W swoim wystąpieniu, inaugurującym drugi dzień Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji, Wronecka, która odpowiada w MSZ za kwestie związane z prawami człowieka, współpracę rozwojową oraz za politykę afrykańską i bliskowschodnią, podkreślała znaczenie edukacji dla właściwego funkcjonowania systemów demokratycznych.

"Chodzi o zasiewanie owych ziaren demokracji już bardzo wcześnie" - mówiła. Jak dodała, tego typu edukacja stanowi zarazem "sposobność wspierania społeczeństwa obywatelskiego i upodmiotowienia obywateli oraz ich uczestnictwa w życiu politycznym".

Reklama

Wiceszefowa MSZ akcentowała również wagę poszanowania procesu wyborczego oraz jego przejrzystości, które - jej zdaniem - stanowią "filary społeczeństwa demokratycznego".

"Kraj nie może być w pełni demokratyczny, jeśli obywatele nie mają możliwości wyboru swoich przedstawicieli poprzez wolne i sprawiedliwe wybory" - mówiła.

Wronecka zaznaczyła zarazem, że "prawdziwa demokracja nie może się ograniczyć do samego procesu głosowania". "By wybory były wolne, nieskrępowane i uczciwe, podstawowe prawa obywatelskie i polityczne muszą być zapewnione; co więcej, musi istnieć mechanizm, który zapewni, że proces wyborczy przebiega zgodnie z zasadami" - mówiła.

"Po to, by społeczeństwo było prawdziwie aktywne i zaangażowane w proces wyborczy, musi uważać ten proces za swój własny, musi się z nim utożsamiać" - dodała.

Wiceminister zwracała też uwagę na zaangażowanie polskiej dyplomacji w promocję przejrzystych wyborów, edukacji demokratycznej oraz walki z korupcją - m.in. w ramach ONZ, Wspólnoty Demokracji oraz udział w misjach obserwacyjnych UE i OBWE.

Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy działaczami na rzecz demokracji i praw człowieka z całego świata. Ta doroczna konferencja poruszająca aktualne problemy demokracji organizowana jest przez polski MSZ od 2012 r. Formułowane w efekcie rozmów rekomendacje trafiają do agend ONZ, UE i Rady Europy.