ME zakończyło prace nad projektem, który ograniczy import rosyjskiego węgla


Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii zakończyło prace nad projektem przepisów, które ograniczą napływ niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
"Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wraz rozporządzeniami trafi do uzgodnień międzyresortowych jeszcze w tym roku" - powiedział Tobiszowski, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.
"Zapisy ustawy w jej obecnym brzmieniu, a w szczególności artykuł 3a, który mówi o klauzuli wzajemności, uniemożliwiają zablokowanie wprost importu węgla rosyjskiego. Dlatego opracowaliśmy rozwiązanie, które ten import ograniczy" - dodał.
Głównym celem proponowanych przez Ministerstwo Energii zmian jest wyrównanie szans polskiego górnictwa wobec dotowanego węgla importowanego spoza Unii Europejskiej. Dlatego znowelizowana zostanie ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zmiany dotyczą również trzech rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. Nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski, czyli zobligować Rosję to tego, by przynajmniej ten węgiel, który wpływa był poddawany sortowaniu, podano również.
Z danych, którymi dysponuje Ministerstwo Energii wynika, że do września 2016 r. do Polski sprowadzono łącznie 5,9 mln ton węgla. Najwięcej, bo 3,4 mln ton wyniósł import węgla energetycznego z Federacji Rosyjskiej. Ponad 1,1 mln ton węgla koksowego sprowadzono z Australii oraz 0,1 mln ton z USA.
(ISBnews)