Porozumienie Zielonogórskie (PZ) zadecydowało o podpisaniu aneksów umów jedynie na pierwsze półrocze przyszłego roku. Natomiast Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) w sobotę podejmie decyzję, czy umowy zostaną podpisane na cały rok, czy na krótszy okres. W ostatnich tygodniach przedstawiciele obu organizacji kilkakrotnie rozmawiali z NFZ i negocjowali warunki umów.

Prezes PPOZ Bożena Janicka w rozmowie z PAP poinformowała, że część postulatów lekarzy będzie negocjowana z przedstawicielami Funduszu w przyszłym roku. Jest to związane m.in. z planowaną przez resort zdrowia zmianą funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Prezes zaznaczyła jednak, że obecnie warunki aneksowania umów są uzgodnione i kontraktowanie prawdopodobnie będzie mogło rozpocząć się już w poniedziałek.

Również lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego zadecydowali o przedłużeniu umów. Ocenili, że warunki zaproponowane przez NFZ "w znakomitej większości" uwzględniają ich uwagi.

Zarządzenie określające warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej p.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna podpisał w poniedziałek.

Wprowadza ono m.in. wzrost wartości stawki kapitacyjnej (za każdego pacjenta) za leczenie osób powyżej 75 roku życia oraz podopiecznych domów pomocy społecznej, w związku z tym, że ta grupa pacjentów często zgłasza się do lekarzy POZ. Zwiększone będzie także finansowanie świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia, wprowadzone zostaną też rozwiązania wpływające na poprawę do ich dostępności.

Zarządzenie umożliwi także realizację i rozliczanie w POZ (przez świadczeniodawców, którzy spełnią określone wymagania) konsultacji specjalistycznych w ramach wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i cukrzycy, dla osób, u których w wyniku badania w profilaktyce chorób układu krążenia, stwierdzone zostało wysokie ryzyko lub choroba sercowo-naczyniowa.

W piśmie do PPOZ Jacyna wyjaśnia, że powrót do rozmów na temat dalszego wzrostu nakładów na POZ będzie możliwy jedynie w przypadku ewentualnego zwiększenia planu finansowego Funduszu.

W zarządzeniu wpisano obowiązek uwzględniania przez lekarzy, udzielających świadczeń kobietom w ciąży i dzieciom, przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". W piśmie do PPOZ Jacyna wyjaśnia, że przepis ten ma na celu zwrócenie uwagi świadczeniodawców na ten obszar sprawowanej opieki. Wskazał, że NFZ nie ma żadnych danych, które pozwoliłyby na oszacowanie skutków finansowych tej ustawy dla lekarzy POZ, dlatego Fundusz nie zdecydował się na dodatkowe podwyższenie stawek za leczenie dzieci.(PAP)