Postępowanie przetargowe ws. zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom zostało zakończone, dzieci będą szczepione SYNFRORIX-em PCV10 – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Umowa ma być podpisana jeszcze we wtorek. Producent ma dostarczyć szczepionki do 20 grudnia.

Jak podał resort, Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła we wtorek, że oddaliła odwołanie wniesione przez PGF URTICA sp. z o.o. Przetarg prowadził Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, a nadzorował merytorycznie Departament Matki i Dziecka.

Producent do 20 grudnia jest zobowiązany dostarczyć wszystkie zakupione szczepionki do Centralnej Bazy Rezerw Przeciwepidemicznych, z której będą one dystrybuowane do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Od przyszłego roku obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom objęte zostaną wszystkie nowo narodzone dzieci. Obecnie obowiązkowo szczepione są dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży i te z masą urodzeniową poniżej 2,5 kg. Ze wskazań medycznych szczepione są też dzieci do 5. roku życia chorujące m.in. na przewlekłe choroby serca, cukrzycę i astmę.

Na szczepionki do wykonywania od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom przeznaczono 160 mln zł. W październiku minister finansów zwiększył budżet ministra zdrowia o tę kwotę, aby kupić te szczepionki do końca 2016 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Na polskim rynku są dostępne dwie szczepionki przeciwko pneumokokom stosowane u dzieci.

MZ podkreśla, że wybrana szczepionka jest w pełni bezpieczna, skuteczna i będzie dobrze chroniła zdrowie dzieci podlegających obowiązkowym szczepieniom.

"Wybrana szczepionka uodparnia przeciwko 10 groźnym serotypom bakterii streptococcus pneumoniae. Nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, jakoby u polskich dzieci występowały najczęściej szczepy 3, 6a i 19, przed którymi ta szczepionka nie chroni" - wskazywało w listopadowym komunikacie ministerstwo.

MZ zaznaczało, że dwa spośród trzech serotypów, na które dodatkowo uodparnia niewybrana szczepionka, powodują zachorowania na inwazyjną postać choroby pneumokokowej. Tymczasem w Polsce inwazyjny przebieg choroby pneumokokowej najczęściej wywołują serotypy 14 oraz 6b, które zawiera wybrany preparat.

Ministerstwo informowało także, że preparat do obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom został wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. "Ponieważ na rynku dostępne są dwa preparaty o różnej cenie, zbliżonej jakości i jednakowym profilu bezpieczeństwa, minister zdrowia – aby dokonać najwłaściwszego i zgodnego z prawem zakupu – zastosował w procedurze przetargowej zarówno kryterium ceny, jak i kryteria jakościowe. O wyniku przetargu rozstrzygało w 60 proc. kryterium ceny, natomiast w 40 proc., – jakość" - informowało MZ.

Resort wyjaśniał, że zastosowanie kryterium jakości w postępowaniu "służy równoważeniu szans i motywuje oferentów do podjęcia rywalizacji cenowej", zaś "dbałość o finanse publiczne wymaga, by cena była najistotniejszym i rozstrzygającym kryterium – nie była ona jednak kryterium jedynym".

Część ekspertów podnosiła w ostatnich tygodniach, że szczepionka PCV10 (Synflorix), zaproponowana do szczepień całej populacji dzieci w Polsce od stycznia 2017 zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) nie jest przeznaczona dla dzieci z obniżoną odpornością, a jedynie dla dzieci do 2. roku życia w ramach powszechnych szczepień ochronnych. Powołali się na informację producenta szczepionki, w której wskazano, że w przypadku dzieci z zaburzeniami odporności wynikającymi np. ze stosowania leków immunosupresyjnych "odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być zmniejszona". (PAP)