Artykuły na temat: "korekta"

22 marca 2020 r.

Jak skorygować złe długi w księgach rachunkowych?

1 września 2018 r.

Błąd w deklaracji czasami do naprawienia