Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 89 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje w takim zakresie, w jakim nabycie towarów lub usług służy działalności opodatkowanej. W związku z tym podatnicy muszą się zastanowić, jakiemu rodzajowi działalności służy zakup i czy wolno im częściowo, w całości, czy też w ogóle odliczyć VAT. Z kolei zgodnie z art. 90 ww. aktu prawnego podatnicy, którzy jednocześnie dokonują sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży zwolnionej, rozliczają VAT naliczony według następujących zasad:
Natomiast w przypadku zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną czy niepodlegającą VAT odliczenie nie jest w ogóle możliwe.