Ustawa o rachunkowości wskazuje fundamentalne zasady, tj. wyznacza podstawowe metody i terminy przeprowadzania prac. Uszczegółowienie w tym zakresie przynosi stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55). Może być ono dobrowolnie stosowane przez jednostki na podstawie art. 10 ust. 3 u.r. W praktyce pojawia się jednak wiele problemów o charakterze organizacyjnym czy proceduralnym. Wiele wątpliwości dotyczy możliwości stosowania uproszczeń np. przy środkach trwałych, należnościach czy paliwach. Odpowiadamy na pytania zgłaszane na szkoleniach i forach.
Kto powinien przeszkolić członków komisji inwentaryzacyjnych - główny księgowy czy przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej?