Wydatki poniesione przez jednostkę na zakup opon zimowych do samochodu stanowiącego środek trwały wraz z usługą ich wymiany zalicza się do kosztów działalności operacyjnej. Są to bowiem koszty związane z bieżącą eksploatacją samochodu. Zimowe opony zwiększają bezpieczeństwo jazdy samochodem zimą, jednak nie powodują uzyskania przez ten środek trwały nowych, dodatkowych funkcji użytkowych. Nie należy więc utożsamiać ich z wydatkami na ulepszenie środka trwałego.

W księgach