Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości należy regulacje tej ustawy stosować także w odniesieniu do spółek kapitałowych w organizacji. A do takich należy spółka z o.o. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 161 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Może ona zaciągać zobowiązania i uzyskiwać prawa. A te zdarzenia w związku z tym powinny być ujmowane w księgach rachunkowych.
Należy zatem otworzyć księgi rachunkowe w spółce z o.o. w organizacji w ciągu 15 dni od pierwszego dnia zdarzenia gospodarczego. A w praktyce tym pierwszym zdarzeniem będzie zawarcie umowy spółki, ponieważ w od tego momentu spółka ma już prawo do uzyskania środków na pokrycie kapitału podstawowego zgodnie z deklaracją wspólników.