Zmiany wprowadzone Polskim Ładem do dziś powodują, że wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zastanawia się, co zrobić z samochodem poleasingowym, aby przy sprzedaży móc go korzystnie rozliczyć. Przypomnijmy jedynie, że obecnie przedsiębiorcy, który wykupi przedmiot leasingu, znacznie trudniej uniknąć podatku przy jego odpłatnym zbyciu. Nie ma przy tym znaczenia, czy po wykupie wprowadzi auto do ewidencji środków trwałych czy nie. Przychodu nie będzie bowiem dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca odczeka ze sprzedażą, aż minie sześć lat, licząc od miesiąca następującego po wycofaniu z działalności.
Czy sześcioletni okres ulega wydłużeniu