Adrianna Kamińska, Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Dla przedsiębiorców dokonujących wysyłkowej sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej duże znaczenie obecnie mają regulacje dotyczące tzw. VAT-OSS (ang. One Shop Stop). W określonych przypadkach pozwalają one bowiem na rozliczenie VAT poprzez jedną zbiorczą deklarację elektroniczną składaną w państwie siedziby przedsiębiorstwa. W deklaracji tej zostanie rozliczony całkowity przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę z tytułu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. Należy jednak zauważyć, że procedurę można zastosować wyłącznie do sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorców dla konsumentów (B2C), której miejscem ostatecznej dostawy są państwa UE.

Uprzednio obowiązujące przepisy wskazywały, że dostawca dokonując sprzedaży wysyłkowej na rzecz konsumentów z innych krajów UE, do momentu przekroczenia progu, ustalanego odrębnie przez każdy kraj członkowski, mógł opodatkowywać sprzedaż w kraju wysyłki. Po przekroczeniu wskazanego progu podatnicy zobowiązani byli do rejestracji i rozliczania VAT w poszczególnych krajach, do których dostarczane były towary. Wraz z wprowadzeniem 1 lipca br. VAT-OSS dokonano ujednolicenia progu, po przekroczeniu którego podatnicy tracą prawo opodatkowania sprzedaży w kraju wysyłki. Obecnie więc próg ten wynosi 10 000 euro netto, co stanowi 42 000 zł. Próg obliczany jest wspólnie dla każdej sprzedaży wysyłkowej na terytorium UE, niezależnie od liczby krajów, do których realizowana jest sprzedaż.