PPK wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 roku, ale pracodawcy będą mieli czas na przygotowanie się. PPK będą wprowadzane etapami. Najwcześniej, bo 1 lipca 2019 roku, mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w 2021 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Jak mają wyglądać składki i kiedy płatność emerytury z PPK?

Każdy pracownik poniżej 55. roku życia lat zostanie początkowo dopisany do programu niejako "z automatu", osoby starsze zaś będą mogły przystąpić do niego z własnej inicjatywy.

Na PPK płacić mają pracodawcy i uczestnicy programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

Jest ciekawe rozwiązanie dla osób najmniej zarabiających. Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc.

Poza tym w umowie o zarządzanie PPK pracodawca będzie mógł zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 proc.
Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa).

W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia.
Kwota ta będzie odejmowana od pensji po opodatkowaniu i odkładana przez pracodawcę. Dodatkowo pracownik może liczyć na składkę powitalną w wysokości 250 zł wypłacaną z budżetu państwa (z funduszu płacowego) oraz dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

Pieniądze zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia. Jest to ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

Pracownik zgromadzone oszczędności będzie mógł wypłacić w ratach. Po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mógł swobodnie korzystać z 25 proc. zaoszczędzonej kwoty. 75 proc. środków w PPK wypłacanych ma być w 120 ratach miesięcznych.