Reszta pieniędzy zgromadzonych w ramach pracowniczego planu kapitałowego nie będzie pomniejszona o podatek Belki tylko pod warunkiem, że zostanie wypłacona w 120 miesięcznych ratach
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jest na finiszu prac parlamentarnych (w tym tygodniu rozpatrzy ją Senat). PPK uzupełnią III filar emerytalny. Pracodawcy będą je tworzyć obowiązkowo dla wszystkich pracowników. Ci ostatni będą mieli możliwość rezygnacji z takiej formy oszczędzania. Minimalna wysokości wpłat podstawowych do PPK, które będą finansowane zarówno przez pracodawców, jak i zatrudnionych, wyniesie odpowiednio 1,5 proc. oraz 2 proc. wynagrodzenia brutto.
Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. W pierwszej kolejności zastosują je firmy zatrudniające co najmniej 250 osób.