Raport o stanie MSP

– W Raporcie o stanie małych i średnich przedsiębiorstw przytaczamy dane, z których wybieramy wskaźniki najtrafniej oddające obraz przedsiębiorczości. Dlatego skupiamy się na przedsiębiorstwach aktywnych. Sprawdzając według rejestru regon mowa jest o 4 mln przedsiębiorstw, my promujemy inną formułę według, której mamy 2,3 mln. Są to przedsiębiorstwa aktywne, a wśród nich prawie 99% są to firmy z sektora MSP. Sektor MSP odpowiada za znaczną część PKB, co druga złotówka jest wytwarzana przez ten sektor. Odpowiada także za znaczną część miejsc pracy, na 10 mln miejsc pracy, prawie 7 mln to jest MSP – mówi Anna Tarnawa.

Reklama

– Śledzimy rozwój przedsiębiorczości w naszym raporcie od 25 lat, natomiast w najnowszym, ostatnim raporcie, dane (w zależności od dostępu) pochodzą od 2008/9 roku. Mocno uogólniając można powiedzieć, że jest w nas coś, co nazywano kiedyś duchem przedsiębiorczości, inicjatywą do samoorganizowania się i chęci do pracy na swoim. To się także zmienia od koniunktury jaką mamy, od warunków w naszym otoczeniu zewnętrznym, zagranicznym ale mniej więcej co roku rejestrowane jest między 300-400 tys. nowych podmiotów – dodaje Tarnawa.

Anna Tarnawa – kieruje pracami Sekcji Badań i Strategii w Departamencie Analiz i Strategii PARP. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i koordynowaniu projektów badawczych, a także analizowania danych i wykorzystywania ich w pracach nad dokumentami o charakterze strategicznym.